BLOKKADE PARASYMPATHICUS VERWIJDEREN:

BLOKKADE OP DE PARASYMPATHICUS:

Als je een blokkade op de parasympathicus hebt, dan heeft je ziel het lichaam niet geaccepteerd!

De ziel moet het lichaam accepteren. De acceptatie van het lichaam is een groot probleem, dat accepteren gebeurt op het moment direct na de geboorte. Veiligheid, huidcontact en aandacht zijn de noodzakelijke voorwaarden voor de ziel om het lichaam te kunnen accepteren. Zonder acceptatie zal de ziel minimaal gebruik maken van de lichamelijke mogelijkheden. ( denk aan snel moe zijn, geen energie hebben) De ziel zal wachten op betere tijden. Komen die betere tijden niet, dan zie je, dat er depressies en ziekten ontstaan.

Niet volledig leven, is stap voor stap, een beetje doodgaan. Niet leven, maar overleven!.

De oorzaak van het blokkeren van het bewustzijn is een tekort aan kennis en vaardigheden, om problemen op te lossen en trauma's te verwerken. De ziel moet, door inzicht en hulp (behandeling), de stap durven nemen het leven en het lichaam 'met alle consequenties' te accepteren. Genezen is de kunst van het verleiden. We moeten de ziel helpen en verleiden om in het lichaam geboren te willen worden.

Het is noodzaak om veilig te zijn bij jezelf. Je dient jezelf te beschermen, je eigen plek durven innemen, te genieten van het leven. Door een goed contact met je lichaam, ook een goed contact hebt met alles om je heen, omdat je door je intuïtie op tijd gewaarschuwd wordt voor gevaar.

De ziel moet het lichaam accepteren door te ademen. De ademhaling is het vermogen van het lichaam om actief de relatie te verzorgen tussen ziel, lichaam en geest. De eerste ademhaling is de emotie en de wil van de ziel om het lichaam te accepteren en zelfstandig te willen ademen; en dat is tegelijk ook de overgave om te willen leven.

De ultieme bereidheid tot nemen, geboorte, geven, loslaten, en sterven. De ademhaling staat voor het vermogen te nemen en jezelf in het leven tot expressie te brengen. Ik ben geboren uit mijn moeder, zij ademende voor mij maar nu moet ik het zelf doen. Ik heb nu problemen met in-ademen. Ik ben bang om zelfstandig te leven. Ze heeft mij niet geleerd hoe en wat ik mag nemen. Ik heb geleerd wat ik 'niet' mocht nemen. Ik durf daarom niet te ademen of te nemen, ik leef te benauwd, ik krijg te weinig energie in mijn lijf. Mijn leven is een leven van benauwd zijn. Ik ben zuinig, ik heb niets nodig, want dan hoef ik ook niets te nemen... laat me... ik doe het nu wel... alleen.

Inademen is nemen. Niets nemen betekent niets terug kunnen geven. Nemen en teruggeven, weer loslaten. Geboren zijn betekent dat je JA hebt gezegd. Het betekent ook: zelfstandig ademen en dat is volledig durven nemen wat je nodig hebt. Zelf de ruimte nemen die je nodig hebt om te leven, te zijn, in alle opzichten. Dus ruimte nemen voor jezelf, uitblazen, ontspannen. Actie tot leven is een koppeling maken tussen ijzer - zuurstof. Ijzer staat voor "IK" - nemen - dit is van mij! Verbinding maken tussen actie om in te ademen en uit te ademen is loslaten wat niet meer dienstbaar is. Kinderen en volwassenen met faalangst hebben vaak ijzertekort in het bloed (bloedarmoede).

Bij longproblemen en onregelmatige en oppervlakkige ademhaling is er angst voor het eigen gevoel en angst om voor het leven te gaan. Men drukt zich niet uit in wat men graag wil en welke mening men heeft.
Wat wil je wel en wat wil je niet nemen in het leven? Ook vertelt het ons, dat je moeite hebt met het 'jezelf verbinden', angst voor de verbintenis.

Mensen die in het sterrenteken schorpioen zijn geboren hebben vaak ademproblemen, vooral met de inademing en het diep doorademen met de buik ( naar het gevoel toe). Wat is het probleem van de schorpioen? Het is voor de schorpioen een probleem om contact te maken met de eigen behoeften en het uiten van emoties!
Belangrijk is het om hier naar te kiijken en je af te vragen: hoe functioneer ik emotioneel in mijn relaties, met mijn partner, werk en kinderen?

Mensen die aan astma lijden, gebruiken medicijnen en inhalers, die maken dat de luchtwegen zich ontspannen; diezelfde stoffen stimuleren ook de sympathicus en blokkeren de parasympathicus, waardoor men van kwaad tot erger vervalt. De oplossing ligt dus eerder in het zich leren ontspannen, met de buik in en uit te leren ademen en het activeren van de parasympathicus.

De meeste mensen hebben te maken met de ademhaling, zoals een gevoel van benauwdheid en druk op de borst. Of problemen met het hart (onregelmatige hartslag en bonzend hart, pijn in de hartstreek en tintelingen in armen en benen, trillingen, stijfheid, duizeligheid en sensaties van koude). Tot de psychische klachten horen vaak gespannenheid, angst en een gevoel van realiteitsverlies ( slecht in het lichaam zitten, niet goed geaard zijn).

Gevolgen van een geblokkeerde parasympathicus kunnen zijn:
- angsten
- hyperventilatie
- neus-, keel-, en oorklachten
- astma longproblemen
- eczeem
- epilepsie
- diabetes
- allerlei ziektes
- stress, burnout etc.

Bron: orgaanpsychologie


BANG VOOR ... DE TANDARTS - ARTS - SCHOOL - EXAMEN - ?

Ben jij zelf of je kind erg bang voor de tandarts, ziekenhuisbezoek, examen etc. ?

Ervaar je stress, angst, buikpijn etc. dan zou je wellicht heel erg goed geholpen zijn met een buisje met remedie(s) die je tijdens het bezoek kan vasthouden of bij je dragen in je zak, zodat je de rustgevende werking ervan kan ervaren. Kosten voor een buisje zijn 20,00 euro incl. opsturen.

Veel mensen hebben er baat bij.