ENERGETISCHE HELING via NATUURLIJK KRACHTVELD: lange afstandshealing OF je kan het ook fysiek komen ervaren.

ENERGETISCHE HELING via NATUURLIJK KRACHTVELD : energie tanken en/of rust en heling ontvangen.

Het geeft vooral RUST in je hoofd, in je lichaam, Je hele Zijn komt tot RUST in dit krachtveld en van daaruit krijg je meer energie.

Je kan elke dag, week of maand opnieuw meedoen. Ik heb in mijn huis 2 natuurlijke krachtplekken zitten. Daar heb ik een persoonlijk krachtveld van gemaakt d.m.v. kristallen, schedels, krachtvoorwerpen zoals de levensbloem en Maria aan toe gevoegd. Omdat ik zelf van nature een zeer hoge trilling heb, en jij of je huis vaak in een lagere trilling bevinden door bijvoorbeeld ziekte of andere problemen oid, wordt jouw energie getransformeerd naar een hogere frequentie, zodra jij deelneemt aan dit krachtveld. Je zal meer tot RUST komen.

Ik bied mijn hoge energetische trillingsfrequentie aan, net zoals de kristallen en de schedels bijdragen voor heling en alles wat in mij geheeld is, wordt als vanzelf bij jou geheeld, en dat is veel meer dan ik zelf kan bedenken. Op deze manier hoef ik niet steeds een nieuwe vorm van healing te zoeken, maar werkt het automatisch door. Jij bepaalt zelf hoe lang je mee wilt resoneren, dat kan een uur, een dag, een week, of maximaal de gehele maand. Daarnaast kan je de volgende maand weer opnieuw meedoen, indien gewenst.

Als je het liever FYSIEK wilt ervaren, dan is dat ook mogelijk, door zelf bij mij thuis in het krachtveld te gaan staan.

Het kan wel een goede start zijn om eerst een keer fysiek te komen ervaren en te voelen én daarna op afstand maandelijks mee te doen?
Dat mag je zelf invoelen, wat voor jou het beste werkt. Beide is het proberen waard.


WAT DOE IK:

Ik leg jou gegevens ( naam, geboortedatum en/of volledige adres) in dit krachtveld vanaf het moment dat je mij mailt.
In principe is er niets anders dan de vorige keren qua behandeling, alleen je ontvangt eigenlijk veel meer, dan ik voorheen kon testen.
Dus die test vóór de behandeling of voordat ik je gegevens in het krachtveld neer leg, is helemaal van het toneel verdwenen.


Ook hoef je niet meer op een bepaald tijdstip af te stemmen, maar kan je dat de hele maand lang doen, zolang je deelneemt aan het krachtveld.
Het krachtveld geeft vooral RUST en van daaruit krijg je meer energie. Maar ook komen er vaak inzichten wat je in het leven 'anders' had kunnen doen en zo nodig daar nog verandering in brengen.
De een voelt dit direct, wat het doet en bij de ander heeft het meer tijd nodig, daarom lijkt het me fijn en goed als iemand een maand lang kan voelen en tot rust komen en/of energie tanken dan maar 1 x een half uurtje zoals met de voorgaande manier van behandelen.

Je mag zelf Maria vragen: "Maria, bid voor mij dat ik uit deze knopen geraak".
Dat kan je zo vaak doen naar gelang behoefte is of over vraagstukken waar je inzichten over hebt ontvangen en die opgelost mogen worden.

Je kan zelf nog vragen: Engelen help mij deze inzichten te integreren, Ga je gang en Dank je wel!
Alles wat er niet goed is gegaan, zijn we zelf verantwoordelijk voor geweest of nog steeds,
en door deelname aan het veld kom je makkelijker tot inzichten en kun je een andere keuze maken dan voorheen.

Als betaling vraag ik een 'vrije gift' te doen, graag uiterlijk de 29e van de maand dat je meedoet op mijn rekening. Zo heb je genoeg tijd om te voelen wat het met je doet of al gedaan heeft en daar de waarde voor te bepalen en kun je je opnieuw doorgeven of je de volgende maand weer mee wilt doen. De laatste dag van de maand haal ik alle briefjes met je gegevens eruit. Als je liever in termijnen wilt betalen, dan mag dat ook.

Door elke maand opnieuw in te tekenen voor deze vorm van healing, blijf je zelf bewust en alert op de veranderingen.

Je kan altijd meedoen, Je hoeft niet ziek te zijn om mee te doen. We kunnen allemaal op zijn tijd wel wat extra RUST en energie gebruiken. Je hoeft daarom geen bewuste intentie eraan vast te knopen. Laat die knopen juist maar los! en vraag Maria of zij je knopen wilt ontwarren.
Je kan ook zelf vragen aan dit krachtveld wat je wilt ontvangen. Wat wil je dat er verandert? Wat mag geheeld worden?
Bijvoorbeeld als je hoofdpijn hebt: Mag nu mijn hoofdpijn verwijderd worden. Ga je gang en Dank je Wel. Probeer maar.

Als je kind een examen, toets of ander moeilijk vraagstuk heeft, je zelf een operatie, chemokuur oid dient te ondergaan, burnout hebt, oververmoeid bent, HSP, ADHD, hooggevoelig bent of om wat voor reden dan ook, kan je vaak best wat meer energie en/of meer rust in je lichaam gebruiken, dan is daarvoor deze vorm van healing ook een mooi gegeven om eens te proberen. Is het niets voor je dan stop je er na een maand mee. Je zit alleen aan de vrije gift vast die ik van je vraag.

Alles wat in mij geheeld is, wordt automatisch in jou geheeld door deelname aan dit krachtveld. Je energie wordt naar een hogere trilling gebracht, waardoor heling van nature kan plaats vinden. Omdat ik zelf een sterke persoonlijkheid heb, en van nature een zware energie heb, trekt deze energie je naar beneden en geeft jou dit een bedding waar jij helemaal tot Rust in kan komen.

Deze nieuwe vorm van behandelen is medemeer ontstaan door, zie "hoe ik geleidt wordt".

Tevens kreeg ik op een dag een nieuwe cliënt. Ik had haar getest en daar kwam een hele lijst aan belastingen uit, zoals blokkade parasympathicus, blokkade tussen conceptie en geboorte, familielijnen die geheeld mochten worden, aardstraling, entiteiten, verloren tweelinghelft, en nog het een en ander, dat zijn allemaal processen in mezelf geweest waar ik een vorm van healing van gemaakt had. Ik vertelde haar over mijn nieuwe vorm van healing en zij wilde graag meedoen.

Ik heb haar gegevens in het krachtveld gelegd en even daarna testte ik de cliënt opnieuw uit ( de behandeling zou pas die avond op afstand uitgevoerd worden) maar dat bleek niet meer nodig, want alles was al geheeld. Zo mooi, en wonderlijk kan het dus zijn en gaan. Automatisch beweeg je mee.

Het krachtveld brengt vooral RUST en daarmee kom je terug in jouw eigen energie en je eigen flow, waarin de dingen moeiteloos mogen gebeuren. Laat maar stromen dus!

Je kan elke maand opnieuw mailen met je gegevens ( voornaam + geboortedatum, + volledige adresgegevens) er graag bij,
zodat ik je opnieuw kan inschrijven. De vrije gift ontvang ik graag voor de 25e van de maand waarin je meedoet.
Als je liever in termijnen betaald dan mag dat ook.

Ik verneem graag via de email: info@tankaanjezelf.com of je wilt deelnemen aan deze bijzondere vorm van healing, zolang als de maand duurt.


Als je nog dieper durft af te dalen naar je eigen kern, kan ik je een spagyriek ( remedie / essence) aanbevelen.
De spagyriek is afgestemd op je eigen energie en kost € 44 inclusief verzendkosten.
Deze kan ik voor je laten maken bij de spagyriek apotheek. ( zelf bestellen kan niet)


Dankzij de wet der resonantie weten wij dat alles in het Universum met elkaar communiceert via trillingen. Alle voorwerpen en alle levende wezens bezitten een eigen trilling, evenals alle organen en cellen in ons lichaam. Door de trilling in je organen, cellen en alles wat daarmee samenhangt omhoog te brengen voel je, je fijner en lekkerder in je lichaam en gaan dingen soepeler. Jij resoneert eigenlijk gewoon mee op mijn hoge trillingsfrequentie die ik van nature heb.


Wat betekent resonantie?

Wat is resoneren? Resoneren betekent ‘terugklinken, weerklinken, ook meetrillen’. Wat klinkt terug, wat weerklinkt, wat trilt mee? We kennen dat van de piano: slaan we een toon aan op de piano, dan worden alle snaren die met de aangeslagen toon resoneren eveneens tot trilling gebracht. Alle snaren die de aangeslagen toon voelen en daarmee in harmonie zijn, zullen gaan meetrillen. De noten kunnen hoger of lager zijn; zo lang ze in resonantie zijn, trillen zij mee. Je lichaam wat in disbalans is kan het trillingsveld wat ik te weeg breng met mijn hoge trilling niet weerstaan en zal meetrillen door de veroorzaakte frequentie. Zij zal ongetwijfeld op deze verhoogde trilling reageren. Zoals alle snaren van een piano die met de aangeslagen snaar in harmonie zijn, niet anders kunnen dan met deze snaar meetrillen.

Om een resonantie, dus een meeklinken of meetrillen, te laten ontstaan, moet het trillingsbeeld van de zender met dat van de ontvanger overeenstemmen. Genezende impulsen kunnen het lichaam alleen dan optimaal in trilling brengen, als de frequentie die eigen is aan het lichaam erdoor wordt getroffen. Alleen als een therapeutische impuls gericht kan resoneren, kan hij een gerichte genezing teweegbrengen.

Gaat hij niet resoneren, dan is genezing eerder toeval. Behandelingen resoneren met trillingen van de cliënt. Ieder mens is echter een op zichzelf staand individu, is anders dan anderen. Dat is ook bij ziekten zo: iedere ziekte is individueel. Daarom kan de behandeling niet uit gestandaardiseerde therapieën bestaan maar moet er zoveel mogelijk met de persoonlijke eigenaardigheden / energie van de cliënt rekening worden gehouden. Dat wil zeggen: therapie en individuele cliënt moeten gaan ‘resoneren’.

In resonantie met iemand anders: Als je een goed contact hebt met iemand, en die persoon begint te gapen, dan begin je als vanzelf mee te gapen, dus resoneer je mee met die persoon. Net zoals bij twee mensen die verliefd zijn en intens in elkaar op gaan, nemen ze dezelfde houding aan. Resonantie betekent dat je reageert of handelt naar aanleiding van deze onbewuste waarnemingen.