HEALING : PAARDEN en HONDEN:

Net zoals een mens kan een dier ook hinder hebben van zijn wervels, organen, aura o.i.d. uit balans zijn.

Ik test het dier o.a. op verstoringen in: ORGANEN, KANKERS, ZIEKTEKIEMEN, VACCINATIES, VOEDSELALLERGENEN, WERVELS.

Ik doe hiervoor energetische healingen met een foto van uw dier. ( Het is belangrijk dat uw dier alléén op de foto staat, dus geen handen of u zelf of andere dieren mogen erbij staan!).

Wilt u uw dier een healing laten geven, stuur dan een foto, zo nodig met naam en geboortedatum ( als u dat weet) en uw volledige adresgegevens naar: info@tankaanjezelf.com Graag met een korte omschrijving wat je aan het dier opmerkt, waar het last van hebt.