HELEN - HELING:

Wat is het wezen van genezing? Wat gebeurt er als iemand 'beter wordt', of dit nu is op geestelijk, emotioneel of fysiek niveau? Wat gebeurt is dat deze persoon op een diep niveau contact legt met zijn of haar innerlijk licht, met wie hij of zij werkelijk is. Dit contact heeft een helende invloed op alle lagen van het zelf, op het psychische niveau alsook op het fysieke en emotionele lichaam.

Wat elke mens zoekt in een hulpverlener/therapeut is een energetische ruimte waarin hij in staat wordt gesteld zélf contact te maken met zijn innerlijke licht. De heler of therapeut biedt deze ruimte aan doordat zij zelf in haar eigen energie dit contact reeds heeft gelegd. De heler beschikt over een trilling, een energietrilling in zichzelf, die de oplossing vormt voor het probleem van degene die naar genezing op zoek is.

Heler of therapeut zijn wil zeggen: de energetiche trilling van de oplossing in je energieveld meedragen en aanbieden aan de ander. Het is niets anders dan dat.

In de kern is het een proces dat zonder woorden of handelingen kan plaatsvinden. Het is de energie zelf waar ik over beschik als therapeut of heler, die de genezing kan bewerkstelligen.

Het is mijn 'verlichte' energie, die ik aanbiedt als ruimte, waarin u contact kan maken met uw innerlijke licht, met jouw eigen kern. Het is dit innerlijke contact dat heelwording bewerkstelligt. Alle werkelijke genezing is zelfgenezing.

Heler zijn heeft in wezen niets te maken met specifieke vaardigheden, of speciale kennis, die je uit boeken haalt of d.m.v. cursussen aanleert. Helende krachten verwerf je niet door iets externs. Het gaat om de trilling van de oplossing die in mijn eigen energieveld aanwezig is als uitvloeisel van mijn eigen innerlijke groei en bewustwording.

Het is van groot belang te begrijpen dat dit effect niet iets is waar je zelf iets voor hoeft te doen. Het is aan u, de cliënt zelf die beslist of hij die trilling gaat opnemen, of hij die gaat toelaten. Het is zijn of haar keuze.

Ik biedt het aan door wie ik bent, door 'er te zijn' voor jou. Dus niet door de vaardigheden of kennis die ik geleerd hebt van anderen, maar puur door wie ik ben, door de innerlijke weg die ik zelf hebt belopen. Het is in alle aspecten die ik zelf hebt doorvoeld, tot op het diepste van mijn wezen, dat ik jou een handreiking kunt geven.

Zelfheling, zelf verantwoordelijkheid nemen voor je innerlijke wonden en deze omringen met het licht van je bewustzijn. Het is dit vermogen tot zelfgenezing dat ik als heler aanraak bij jou. Het is de trilling van de oplossing in mijn eigen energieveld die maakt dat jij een toegang kan vinden naar jou eigen (zelf) genezing.

RUST is zo belangrijk, dat is de basis van ons hele leven.

Als die rust er niet is, dan fladderen we maar wat rond, in de hoop dat het snel hersteld wordt.

Ik kan je die rust brengen. Ik kan je bij die rust brengen die je zo nodig hebt.

Door mijn zeer hoge frequentie die ik van nature heb, kom je helemaal tot rust als je met mij in contact kom, daarnaast gebruik ik muziek, klank, remedies (indien nodig), oceandrum, etc.

( dat kan overigens alleen in een persoonlijke sessie)