INNERLIJK KIND HEALING MET REMEDIES:

Het innerlijk kind is een metafoor voor dat deel van ons onderbewustzijn dat nog kwetsure met zich meedraagt uit onze jeugd.

Over het algmeen zijn wij op zoek naar meer vreugde, plezier, creativiteit, humor, rust, zelfvertrouwen, moed, intuïtie, geborgenheid, levenslust, energie en vitaliteit, of minstens naar een van deze zaken.

Veel mensen denken die buiten zichzelf te vinden en maken er een zware en moeilijke zoektocht van. Het is echter veel gemakkelijker dan menigeen denkt. Als we weer in contact komen met ons innerlijk kind gaat alles vanzelf. We zijn meer in staat om naar de kracht in onszelf te gaan en alle oplossingen en antwoorden bij onszelf te vinden.

Het innerlijk kind is juist dat deel van onszelf dat meer vreugde, plezier en alle verder opgenoemde zaken kan geven. Iedereen heeft een innerlijk kind in zich. Velen van ons hebben helaas het contact daarmee verloren en dit nooit kunnen herstellen. Op zichzelf is dat een heel natuurlijk gegeven, want het innerlijk kind in ons houdt vast aan trauma's en andere gebeurtenissen uit het verleden.

Het voelt zich vaak in de steek gelaten en verstopt zich als het ware steeds meer. Het contact met ons innerlijk kind wordt steeds slechter. Het innerlijk kind voelt zich dus in de steek gelaten. En dan niet door anderen, maar door onze eigen volwassen versie. Ons innerlijk kind functioneert als een klein kind.

Iedereen die onverwerkte emoties en gebeurtenissen met zich meedraagt, heeft een beschadigd innerlijk kind. Dit kind zal wanhopig zijn best blijven doen om datgene wat in het verleden gewonds en wat het tekort is gekomen alsnog te verkrijgen. Dit zijn de zogenaamde basisverwondingen.

De innerlijk Kind remedies zijn specifiek ontwikkeld om het innerlijk kind te helen. Dit alles gebeurt op een heel makkelijke en plezierige manier d.m.v. magnetiseren. Zo mogelijk ook door inname van de remedies. Ik werk eigenlijk alleen met de flesjes en de buisjes door ze vast te houden kan het al geheeld worden. Inname is niet verplicht en ook niet perse nodig.

Het is belangrijk te weten dat de remedies op zichzelf niets oplossen of onderdrukken; zij doen niets meer en niets minder dan het trillingsniveau van ons lichaam verhogen waardoor het zelfgenezend vermogen, waarover ieder van ons van nature beschikt, in staat wordt gesteld de verwondingen van het innerlijk kind te helen. Ik ben zelf niet meer dan een doorgeefluik van de remedie naar jou toe.

Hierdoor is het mogelijk om weer in contact te komen met ons innerlijk kind en een liefdevolle relatie aan te gaan met onszelf. Het is geen nieuw gegeven dat kinderen veel wijsheid, liefde, creativiteit en vertrouwen bezitten. Dit verklaart ook dat we alles waarnaar we op zoek zijn bij onszelf kunnen vinden. Herstel de relatie met je innerlijk kind en sta volop, krachtig en intens in het leven.

remedie 1 - zwangerschap - geborgenheid
remedie 2 - geboorte - turbulentie
remedie 3 - veiligeheid - basis
remedie 4 - zorg - onafhankelijkheid
remedie 5 - waardeol - eigen kracht
remedie 6 - zelfvertrouwen - aandacht  
remedie 7 - zekerheid - goedkeuring
remedie 8 - zelfrespect - respect
remedie 9 - vertrouwen - intuïtie
remedie 10 - acceptatie - keuze
remedie 11 - aanpassing - innerlijke veerkracht - flexibiliteit  
remedie 12 - waardering - eigenwaarde
remedie 13 - warmte - delen - openstaan
remedie 14 - speelsheid - expressie  
remedie 15 - loslaten - in het nu zijn
remedie 16 - intimiteit - kwetsbaarheid - moed
remedie 17 - harmonie - innerlijke vrede  
remedie 18 - creativiteit - zelfontplooiing
remedie 19 - communicatie - eerlijkheid - integriteit
remedie 20 - aanmoediging - zelfmotivatie


Bron: Roy Martina ExperienceBANG VOOR ... DE TANDARTS - ARTS - SCHOOL - EXAMEN - ?

Ben jij zelf of je kind óók zo bang voor de tandarts, ziekenhuisbezoek, examen etc. ?

Ervaar je stress, angst, buikpijn etc. dan zou je wellicht heel erg goed geholpen zijn met een buisje met remedie(s) die je tijdens het bezoek kan vasthouden of bij je dragen in je zak, zodat je de rustgevende werking ervan kan ervaren.

Veel mensen hebben er baat bij.

PROBEER HET UIT!

Buisjes zijn niet alleen voor angst te koop, maar voor elk probleem, afgestemd op jouw energie! Vaak is het een mix van 2 of 3 remedies.
18,50 kost een buisje incl. verzendkosten binnen Nederland.