JE LICHAAM IS JE FUNDAMENT:

Wij maken onze reis op aarde niet alleen. We hebben altijd de beschikking over een goede en trouwe vriend die tot het einde bij ons blijft: ons lichaam. Ons lichaam reageert op alles wat wij denken, doen en voelen. Is dit harmonisch dan is dat goed voor ons lichaam, is het disharmonisch dan ontstaat er ook disharmonie in het lichaam. Deze ervaren we in de vorm van pijntjes, vermoeidheid, kwaaltjes en soms zelfs een chronische ziekte.

Hoe komen kwalen en ziektes tot stand? We kunnen dit als volgt voorstellen. Ons bewustzijn is als licht. Zijn we ons volledig bewust van onszelf, dan staan we volledig in het licht, ons eigen licht. Wanneer er echter emoties of denkpatronen in ons leven die we ons niet bewust zijn, wanneer er bijvoorbeeld een grote boosheid is die we niet zien, dan zijn er donkere plekken in ons. Het zijn deze donkere plaatsen die ons lichamelijk functioneren verstoren. Zoals mensen zonlicht nodig hebben om goed te kunnen functioneren, zo hebben de cellen van ons lichaam het licht van ons bewustzijn nodig om gezond en harmonisch te kunnen functioneren.

Ziekte dwingt ons tot zelfonderzoek. De lichamelijke klachten die ontstaan door het ontbreken van bewustzijn, dringen zich door de pijn en het ongemak sterk aan ons op. Ze noden ons tot zelfbezinning. Dit zelfonderzoek kan ons naar die innerlijke donkere plaats voeren. Door je daar met je bewustzijn naar toe te keren, wordt die plaats lichter en verliest de schaduw zijn kracht: de ziekte geneest of de klachten nemen af.

Ziekte kan ons helpen ons bewustzijn te vergroten en innerlijk te groeien. Het lichaam is een gids. Door ons bewustzijn bij ziekte naar binnen te richten, kunnen we de boodschappen van het lichaam leren verstaan en het lichaam de kans geven zichzelf zoveel mogelijk te herstellen. De cruciale stap in het proces van zelfgenezing is dat het lichamelijke probleem zien als een aanleiding tot zelfonderzoek. Dit is in onze cultuur bepaald niet vanzelfsprekend. Ons lichaam wordt doorgaans gezien als een machine. Is de machine stuk, dan willen we dat het mankement zo snel mogelijk, liefst op de mechanische manier, hersteld wordt. Zelfs in het alternatieve circuit kun je gemakkelijk gefixeerd raken op het vinden van het juiste geneesmiddel, dit kan dan een homeopatisch middel, een bloesemremedie of een edelsteen zijn. De achterliggende impuls is hetzelfde als bij de reguliere geneeskunde: we zijn ziek, daar nemen we een geneesmiddel voor en willen er zo snel mogelijk vanaf zonder iets aan onze manier van leven te veranderen. De ziekte is ongewenst, deze doorkruist onze plannen.


Ons lichaam kan zijn werk als gids pas doen als wij bereid zijn te luisteren naar de boodschappen die het voor ons heeft. Dit betekent dat we bij elke kwaal bereid zijn ons af te vragen wat het lichaam ons probeert te vertellen. Daarvoor is een omslag in ons denken nodig. Niet alleen in de manier waarop we over ons lichaam denken, maar vooral ook in de manier waarop we over ons zelf denken. Ons lichaam moeten we leren zien als een goede vriend die ons belangrijke boodschappen geeft en het beste met ons voorheeft. Onszelf moeten we gaan zien zoals ons lichaam ons ziet: als een scheppende bron van licht en genezing. Als we aan dat beeld beantwoorden, nemen we de verantwoordelijkheid voor wat er met ons lichaam aan de hand is en ervaren we onszelf als meesters van ons leven. is dat licht afwezig dan raken de cellen van ons lichaam in de war en gaan rare dingen doen om de aandacht van dat licht te trekken: ze worden ziek.

Wat is het wezen van genezing? Wat gebeurt er als iemand 'beter' wordt? of dit nu op geestelijk, emotioneel of fysiek niveau is? 

Wat gebeurt, is dat deze persoon op een diep niveau contact legt met zijn of haar innerlijk licht.

Met wie hij of zij werkelijk is. Dit contact heeft een helende invloed op alle lagen van het zelf, op het psychische niveau als ook op het fysieke en emotionele lichaam.

Alle werkelijke genezing is zelfgenezing!

Ik leg mijn handen op u.
Ik ben eigenlijk niet meer dan een brug. 
De energie gaat daar naartoe waar nodig is.