DE LEVENSBLOEM / FLOWER OF LIFE : ( leuke toevoeging)

Het symbool van de heilige geometrie, de levensbloem (in het Engels – flower of life), heeft een sterk helende invloed. Alleen het ernaar kijken of er in meditatie op afstemmen kan al grote veranderingen te weeg brengen.

Je kan het eigenlijk zo zien: de buitenste ring is je aura. De binnenste bloemen / cirkels zijn alle verbindingen in jezelf. Ik maak een nieuwe verbinding met al die delen in jezelf weer tot één geheel.   
Intentie: Ik ben de Flower of life zelf.

Als je niet goed geïncarneerd bent sta je eigenlijk met één been op aarde en met het andere been sta je nog in een ander leven ( een vorig leven). Je kan hierdoor niet goed aarden. Je staat niet in je eigen kracht. 


De levensbloem is een afspiegeling van je ‘Ik ben aanwezigheid’. Je kunt daarmee het DNA letterlijk aanspreken om de oorspronkelijke gezondheid in ere te herstellen. Het ideaalplaatje van de levensbloem werkt als een sjabloon dat de perfecte staat van je bestaan weerspiegelt naar je lichaam.
Door deze blauwdruk te visualiseren kun je een voorstelling maken van de gewenste werkelijkheid, alsof het al gecreëerd is. Als je naar de levensbloem kijkt, zal je lichaam zich op celniveau de goddelijke staat van eenheid herinneren en zal het vanzelf terugkeren naar de originele, gezonde staat van zijn.

Het woord “heilig” in de heilige geometrie heeft niets met religie te maken, maar slaat op een heel-wording, heling dus.

De levensbloem/flower of life kan de negatieve effecten te neutraliseren. Stickers met de afbeelding van de levensbloem veel gebruikt om op waterkannen, flessen of glazen te plakken

De levensbloem is opgebouwd uit 19 cirkels, met daarom heen twee grotere cirkels. Door het aantal cirkels naar buiten toe uit te breiden ontstaat een ruimtelijk figuur, dat de acht cellen van een menselijk embryo uitbeeldt. de heilige geometrie heeft dus direct met de schepping te maken.


Wanneer het aantal cirkels nog verder wordt uitgebreid ontstaat de levensbloem, zoals die in Abydos / Egypte te zien is. Daar is ook iets een kleinere versie te zien. In de levensbloem zijn allerlei geometrische figuren te vinden, en een rasterpatroon is een erg handig hulpmiddel om die duidelijk te zien.