OPENEN VAN JE CELLEN VOOR JE EIGEN ZIELSENERGIE:

JEZELF VERBINDEN MET JE ZIELENLICHT:

Wat is dat, je zielenlicht? 
Dat is gewoon je diepste waarheid, datgene waarmee je op aarde bent gekomen, je meest innerlijke bedoeling. Je hele Zijn. 
Je zielenlicht is niet buiten je, het is geen hogere kracht die je tot iets wilt verplichten, maar je diepste streven en verlangen.

Vanuit je Hart voelen en verbinden met je "eigen licht".

Zowel met een healing, als met diverse geprogrammeerde kristallen verbind ik jou energie met je eigen zielenlicht, zodat je de mogelijkheid hebt om datgene weer te doen, waarvoor jij gekomen bent. 'Stralen is je taak', vanuit Liefde en Licht.

Intuïtief leven is leven vanuit jouw hart. Via jouw hart krijg je impulsen, die je vaak met je denken weer weg beredeneert. 
Zonde, want dat, wat in een flits in jouw gedachten schiet, zijn de beste ideeën. Schrijf ze op en geef er gehoor aan, behalve als het een negatieve impuls is. Negatieve impulsen komen niet uit het hart voort, maar uit het ego. In deze overgangstijd is het belangrijk het ego ondergeschikt te maken aan het ik-bewustzijn dat verbonden is met jouw Ziel. De Ziel geeft iedereen die ervoor open staat, dagelijks kansen om egoloos te gaan leven.

Helaas wordt er door veel mensen nog te weinig naar de Ziel geluisterd. Je zult hem met jouw oren helaas niet kunnen horen, hij is alleen hoorbaar via jouw hart. Als iedereen naar zijn hart zou luisteren dan zag de wereld er heel anders uit: liefdevoller en betrokken bij al wat leeft.

Nu kunnen wij wel met zijn allen blijven wijzen naar de ander, maar wat doen wij zelf? Leven wij elke dag vanuit ons hart of toch meer vanuit ons hoofd? We zijn allen snel geneigd om te zeggen dat wij vanuit ons hart leven, maar is dat zo? Natuurlijk willen wij dat heel graag, maar het waar maken, is een ander verhaal. Kijken naar je schaduwkanten is (ook bij spiritueel bewuste mensen) nu eenmaal niet erg in. Het ego poetst ze liever weg. Zodra wij allen eerst onze schaduwkanten onder ogen durven zien en daarmee aan de gang gaan, zal de wereld om ons heen veranderen. Het ontkennen van onze eigen schaduwkanten houdt de wereld in een lagere trilling. Laten wij met zijn allen ons ook richten op onze schaduwkanten, ze herkennen, erkennen, omarmen endaarna bewust loslaten. Dat is niet zo gemakkelijk als het lijkt, maar elk begin is moeilijk. Richt je eerst op een van je schaduwkanten en ga dan alleen daarmee aan de slag tot je na verloop van tijd merkt dat die schaduwkant zich steeds minder laat zien en ten slotte verdwijnt en pak dan een andere aan, want iedereen heeft er meer dan één. Vaak herkennen wij wel de schaduwtrekjes in een ander, maar niet bij ons zelf.

Een uitspraak die vaak gezegd wordt: “Verbeter de wereld, begin bij jezelf“ en zo is dat ook. Als iedereen bij zichzelf zou beginnen, zou onze wereld er een van Liefde zijn, zowel in het groot als in het klein. Laten wij ons daar vanaf nu met zijn allen serieus voor gaan inzetten. Laat het niet bij woorden blijven, maar laten wij het echt gaan doen. Schaduw en Licht horen bij elkaar. Door naar je schaduw te kijken, zal jouw Licht meer gaan stralen.


De kristallen die ik hiervoor geprogrammeerd zijn :

* Mariaglas  
Zeer fijne vibratie. Zorgt voor een heldere geest en opent het 3e oog, het kruinchakra en de zielensterchakra boven je hoofd en geeft toegang tot engelenbewsutzijn en hogere leiding. Verbinding met het lichtlichaam om het op aarde te verankeren. Poort naar etherische chakra’s, ga je hier door, dan krijg je de mogelijkheid om de volgende stap in je evolutie van mens naar lichtwezen te zetten. Kan bewustzijn openstellen om je Gidsen en Beschermengelen te ontmoeten en informatie van hen te ontvangen. Dit gaat meestal zonder woorden. Helpt om stagnaties te overwinnen.

* Code Keeper of Freedom 
Meesterkristal met een zeer hoge vibratie. Je zult persoonlijke informatie ontvangen die je ontwikkeling versnelt of informatie waarmee je anderen en de aarde kunt helpen. Openen en activeren van het 3e oog, kruin en zielensterchakra, tevens de verbinding met de kosmische chakra’s. Bewustzijn verhogend en zorgen voor het contact met het goddelijke wezen wat we in essentie zijn, ze laat je weer ontwaken, je pure zelf worden, zodat je alles kunt creeëren wat je wens, dit is je geboorterecht.

* Silver lemurians hoge punt 
Lichttrilling is hoog, liefdevol, zacht, vergroten je bewustzijn met spiritueel zilver licht. Geven een gevoel van vrede en innerlijke stilte. Zuiveren je hartchakra en maken de aura groter. Lichamelijke klachten en pijnen worden verzacht. Helpt krachtige blokkades te verwijderen, vooral die zich in dit leven manifesteren. Helpt je om in contact te komen met je wezenskern. Geeft toegang tot de akasha kronieken en geneest het kristal het fysieke lichaam via de etherische blauwdruk. echt healingsinstrument. energieversterker. sterk verbonden met de engelensferen en de wereld van de natuurwezens, zoals elven, feeën en eenhoorns.

* Lemurische ijskristallen / regenboog bergkristal 
verbonden met het regenbooglicht, die eenheid en kracht vertegenwoordigen. brengen bewustwording, zuivering en transformatie. bied nieuwe hoop, groei, geloof en goddelijk vertrouwen. zeer krachtige healer en energieversterker. neemt energie op, slaat op, laat deze los en beschermt tegen straling. het brengt de energie terug zoals het was voor de ziekte. helpt oude conditioneringen, karmische patronen en oude ego stukken los te maken en te transformeren, waarna je meer licht kunt opnemen en uitstralen. grote energiebespaarder en stimuleert het immuunsysteem.

Na de sessie heb je de mogelijkheid om een van de kristallen aan te schaffen, zodat je thuis er dieper mee kan gaan voelen en je hart nog verder te openen.