STAMBOOMHELING:


 Stamboomheling is heling van familieverstrengelingen en onbewuste identificaties  vanuit een verlangen om een blij,
 vitaal, heel en compleet mens te zijn.

Gezin van herkomst: Als mens maken we deel uit van een familie, waarin elk van ons zijn eigen plaats heeft. Of we nu in die familie groot worden of niet, of we nu willen of niet, daar liggen onze wortels, daar hebben we onze eerste fundamentele lessen geleerd over het leven, over de liefde, over vertrouwen. Vaak hebben we daar ook geleerd over pijn, gemis, schuld en verraad. Veel problemen in relaties, huwelijk, op ons werk, maar ook lichamelijke ziektes, depressies of herhaaldelijke ongevallen kunnen door een onbewuste verstrengeling met onze familie veroorzaakt worden. Op een diep niveau weten we dat, al hebben we er geen bewuste herinnering aan.


Els van Steijn helpt ons het “familiesysteem” beter te begrijpen, door als voorbeeld de fontein te gebruiken, die uit meerdere bakken bestaat. Bovenin staan je voorouders, daaronder je opa’s en oma’s, dan de bak met je biologische ouders, dan jij met je broers en zussen in volgorde van geboorte daaronder jouw kinderen, miskramen, abortussen.


Jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders. Om je innerlijk vervuld te voelen, moet je op jouw plek gaan staan, waarbij je beide ouders hun plek gunt in de bak boven je. Uitsluitend op jouw plek pak je de onzichtbare stroming van de fontein op, die zo essentieel is voor jouw welzijn. Stiefouders, adoptieouders en pleegouders staan niet in deze fontein. Zij vormen een andere fontein, die vaak voor veel goeds zorgt. In het systeem van herkomst zitten wetmatigheden waaraan we niet kunnen ontkomen, zoals Je kunt alleen dragen wat van jou is. Als je verantwoordelijkheden overneemt die niet van jou zijn, verzwak je zowel jezelf als de ander.

Door identificatie en loyaliteit met het noodlot van een familielid plaatsen wij ons in een rol die niet de onze is. We stappen 1 of meerdere tredes omhoog in onze stamboom. Dit doen we uit liefde voor onze familie, voor ouders, grootouders, soms  zelfs voor over-en betovergrootouders. Wij geloven, door voor een ander familielid het onverwerkte verdriet te dragen, het verstoorde evenwicht in het familiesysteem te kunnen herstellen. Dit alles gaat ( vaak) geheel onbewust.


Stamboomheling wil zeggen: Loslaten wat van de ander is en aankijken wat van jou is:
Bij het aannemen van je ouders ga je loslaten wat niet van jou is en aankijken wat wel van jou is. Loslaten is niet de verbinding verbreken, maar juist vanuit een innerlijke verbinding je grenzen stellen. Je mag te allen tijde feedback geven en grenzen stellen vanuit je eigen plek.


Stamboomheling maakt zichtbaar hoe oude bindingen en verstrikkingen jouw doen en laten van nu op diep en onbewust niveau beïnvloeden. Ze helpen je je te bevrijden van oude lasten om daarna in vrijheid je eigen pad te kiezen. Ze helpen je daarin ook om oude pijn te helen en geblokkeerde energie weer te laten stromen.


Stamboomheling is het terughalen van het afgesplitste deel. Je bent onbewust geïdentificeerd met een  getraumatiseerd familielid.
Je gaat het afgesplitste deel weer in jezelf integreren. Je voelt je weer compleet en heel. Je neemt je eigen plek weer in.
Hoewel je je er niet bewust van was, ervoer je ergens diep van binnen een leegte. Het gevoel dat er iets ontbrak wat heel eigen is en bij jou hoort. Het stukje van jezelf dat je was kwijtgeraakt, heb je weer hervonden.


Deze behandeling maakt duidelijk dat in iedere familie onbewust en heel diep liggend, een wetend veld bestaat dat het Familiegeweten wordt genoemd.
In de familie waarin we zijn geboren, nemen we het hele familiesysteem als een innerlijk beeld, een gevoel op in onze ziel. Het bevat onze biologische kenmerken. Informatie die is doorgegeven via onze voorouders.


Het familiegeweten bevat naast het goede ook het onverwerkte dat in een familiesysteem aanwezig is. Het is altijd op zoek naar balans.
Het komt er op neer dat alles wat niet opgelost is en onverwerkt gebleven is in de vorige generaties, opnieuw aan bod komt in de volgende generaties. Een onschuldig kind neemt het op zich om de onopgeloste zaken uit eerdere generaties alsnog zichtbaar te maken. Dat is de reden dat bepaalde patronen zich generatie op generatie herhalen. Via een stamboomheling is het mogelijk om dat patroon te doorbreken en los te laten.  Als er in vroegere generaties onverwerkte gebeurtenissen waren zoals: gestorven kinderen of ouders, zelfmoorden, geweld, oorlogsverleden, relatieproblemen, uitsluitingen, abortussen, seksueel misbruik, kindermishandeling, verslavingen, geboortetrauma, adoptie enz. dan zien we vaak in volgende generaties gelijksoortige problemen opdoemen, tot er verwerking plaats vindt.


Het familiegeweten zoekt er altijd naar dat de natuurlijke stroom van liefde wordt hersteld.
De loyaliteit van ons mensen met ons familiesysteem gaat ver. Een kind wil uit liefde voor de ouders alles doen om hen gelukkig en blij te zien, maar zij dragen op hun beurt onverwerkte emoties van hun ouders  en die weer van hun ouders en dat gaat zo maar door.


Ieder mens loopt in zijn leven krassen, butsen en builen op. Hoe zwaar het ook klinkt, elk mens is op een bepaalde manier getraumatiseerd. Dat betekent niet dat je geen gezond en gelukkig leven kunt leiden. Wel kun je soms het gevoel hebben dat je een stukje van jezelf bent kwijtgeraakt. Het gevoel niet compleet te zijn. Als je dat afgesplitste traumadeel van jezelf kunt terugvinden,  maak je jezelf weer compleet en ben je helemaal jezelf.


Traumadeel = afgesplitste deel: Wanneer het trauma zich voordoet, wordt je overlevingsdeel geactiveerd. Het regelt dat je in deze situatie in praktische zin kunt overleven. Het overlevingsdeel doet dus wat het nodig vindt om de situatie aan te kunnen. Je overlevingsdeel zorgt ervoor dat het traumadeel afgesplitst wordt van jezelf. Je bent een stukje van jezelf kwijtgeraakt.


Overgenomen emoties: Dit zijn emoties die niet van jou zijn. Je hebt ze overgenomen van de persoon met wie jij je onbewust geïdentificeerd hebt. Deze emoties blijven aanhouden totdat deze onbewuste identificatie is geheeld. Het kan verdriet zijn dat eigenlijk niet bij jouw leven past, maar van iemand uit je familie is, die vanwege de grote pijn niet echt kon rouwen.


Hechting:  Wanneer een baby geboren wordt, ontstaat er een hechtingsband tussen het kind en zijn moeder (ouders). Wanneer moeder of beide ouders echter zelf getraumatiseerd zijn, neemt het kind via de hechting het trauma van de ouders in zich op. We spreken dan van een onveilige hechting.


Enkele voorbeelden:

Identificatie met een vergeten of buitengesloten familielid: 
Men vertoont vergelijkbaar gedrag en/of gevoelens van de persoon waarmee men zich identificeert, zelfs wanneer men dit familielid nooit gekend of ontmoet heeft.

Verwarring om de eigen plek:
Na het overlijden van een kind wordt binnen een gezin een volgend kind geboren. Soms draagt het de naam van het overleden kind. De ziel van dit levende kind is verward omdat het de plek van zijn overleden broertje of zusje moet innemen en vindt geen rust totdat zijn ouders het rouwproces hebben voltooid. Dan kan het pas zijn eigen leven gaan leiden.

Overgenomen verdriet: Een man voelt een onbestemd verdriet en kan dit niet plaatsen. Tot dat hij te weten komt dat zijn oom, een broer van zijn vader, op jonge leeftijd gestorven is. Zijn vader heeft het verlies van zijn broer nooit verwerkt en de man heeft als zoon het verdriet van zijn vader onbewust overgenomen.

Zorgen voor de ouders:
Als ouders niet in staat zijn hun last te dragen, kan een kind de verantwoordelijkheid van een ouder op zich nemen. Het kan dan niet vrijuit kind zijn en raakt overbelast en kan ziek worden.


Na de stamboomheling heb je de identificatie losgelaten en sta je weer op de juiste plek in de stamboom van jouw familie. Je luistert weer naar de stem van je hart en je intuïtie is je beste raadgever. Je doet daarmee niet alleen iets voor jezelf, maar je geeft daarmee ook de geïdentificeerde persoon zijn/haar plek terug in de stamboom. Je laat los wat niet van jou is en neemt aan wat wel van jou is. Je doorbreekt de  cirkel van onverwerkt verdriet dat al generaties lang wordt doorgegeven en dat jij mogelijk alweer doorgegeven hebt  aan kinderen en/of kleinkinderen. Je schenkt je zelf de liefde die er altijd is geweest, maar waar je toen nog niet bij kon.     


ERVARINGEN VAN CLIËNTEN:
Ik voel me veel lichter ik merk dat ik en ik ben eigenlijk altijd ondanks mijn beperktheid altijd vrolijk maar nu nog blijer ben het is fantastisch.

Ik merk op dat ik hele andere keuzes maak. Ik kan nu chips en zoetigheden gewoon laten staan. Ik verwacht dat afvallen nu ook makkelijekr zou gaan. Ik ben zelfs al veel meer sportief aan het worden, ga meer fietsen en wandelen. Ook mijn karakter is verandert, ben veel rustiger en ontspannender.

Grappig dat je op noemt "andere keuzes" maken. Ik wordt me meer bewuster wie IK ben en ga dingen herzien die niet meer bij me passen dus ga me hierdoor anders gedragen.