STRALEN IS JE TAAK:

Lieve mensen,

Ik ben Jeshua. Ik groet jullie allen, één voor één. Ik groet jullie vanuit mijn hart, vanwaar ik eenheid voel met jou. We zijn niet gescheiden; we zijn één. Verbonden in een immens groot veld van liefde en innerlijke rijkdom. Voel je hart en voel hoe het veel meer is dan alleen een fysiek orgaan; voel hoe het een poort is naar een andere wereld; een wereld voorbij het fysieke. Je hart neemt deel aan dat grote veld waarover ik spreek. Via je hart betreed je de dimensie van je ziel

Stel je maar voor dat zich achter jouw lichamelijke hart een kleur bevindt, een energie, een ruimte, die jouw zielenenergie bevat. Voel deze achter je hangen, achter je bovenrug en je omgeven met een bepaalde kleur of met een bepaald gevoel. Verbind je met deze energie. Voel hoe het je optrekt uit de zware trilling van de materie, van de aardse wereld en hoe je wordt opgenomen in een veld dat hoger trilt; dat vloeibaar is en licht en waar veel innerlijk weten is opgeslagen.

Via je ziel ben je verbonden met een intelligentie en andere levende wezens, die zich zowel op aarde bevinden als in andere dimensies. Voel hoe je hier aan deelneemt terwijl je je alledaagse leven op aarde leidt. Van daaruit kun je inspiratie ontvangen en kunnen dingen betekenis krijgen die ze ogenschijnlijk niet hebben. Vraag nu of je ziel zich bij je voegt, via je hart jouw lichaam instroomt: je borst vult, je hoofd, je buik en je benen tot aan je voeten toe. Verwelkom je ziel en voel hoe je nu één bent met je ziel. De ziel is niet iets buiten je. Ze is iets wat je helemaal kan doordringen tot in alle lichaamscellen toe. Op het moment dat dat gebeurt ga je anders leven: met veel meer vertrouwen, meer rust en vanuit een kalmer waarnemen, observeren van wat er allemaal gebeurt in jezelf en in je leven.

Open al je cellen voor je eigen zielsenergie en zie er maar een kleur bij, die de trilling van je ziel goed weerspiegelt. Stel je voor dat je die helemaal opneemt. Dat is heel natuurlijk voor je lichaam, want uiteindelijk is je lichaam een bezield wezen, dat via jouw ziel leven krijgt; een innerlijke sturing als het ware. Stel je nu ook voor dat je zielenenergie nog verder doorstroomt de aardse wereld in. Dat ze uitstroomt in je dagelijkse leven, in je werk en in je relaties met andere mensen. Stel je voor dat je je eigen zielsenergie vrij laat doorstromen.

Kijk eens of er een situatie is in je leven, wellicht een bepaald probleem of een bepaald mens, een relatie waar je iets in wilt veranderen. Kijk eens of er iets je uitnodigt in het bijzonder om daar je zielenenergie naar toe te laten stromen, om daar helderheid te scheppen. Laat die kleur en die energie daar naar toe gaan. Voel wat er dan gebeurt. Wat voor invloed heeft jouw zielenenergie op dit probleem, op deze situatie of relatie?

De zielsenergie is heel neutraal, niet oordelend. Alles wordt helder en klaar vanuit een zachte neutraliteit, niet vanuit een duwen en trekken of oordelen. Trek je zielenenergie nu weer terug naar jezelf en vul je hele aura daarmee; je hele energieveld vul je met je eigen energie. Voel dat het natuurlijk is om in je eigen energie te baden, om daarin thuis te zijn.

Zovelen van jullie dragen energieën in je aura mee, die niet van jou zijn, die niet eigen zijn, die je denkt te moeten mee dragen uit verplichting, uit verantwoordelijkheid jegens anderen. En soms ook onbewust draag je al heel lang pakketten energie met je mee, die bijv. tot je ouders behoren of je familie of vrienden. Laat heel bewust jouw veld zich vullen met louter je eigen zielenenergie. Voel ook dat dit mag, dat je niemand voor het hoofd stoot daarmee. Het is de bedoeling dat jij een open kanaal wordt voor je eigen zielsenergie, zodat dat, wat jij te geven hebt, wat uniek is voor jou, de wereld in kan stromen. Dàt is wat andere mensen werkelijk helpt en raakt.

Niét het inslikken van hun energie, het absorberen van andermans emoties of problemen is jouw taak, maar het uitstralen van je eigen licht. De warmte en de compassie daarin zal mensen raken en inspireren. Niét met hen meelijden is de bedoeling, wat velen van jullie doen, maar juist je losmaken van de zware energieën in de menselijke maatschappij en je eigen licht gaan uitstralen. Dát is de bedoeling. Dát is je missie. Het is iets wat jou persoonlijk ten diepste vervult, wat je blij maakt.

Er is dus geen onderscheid tussen geven aan anderen en geven aan jezelf of vervuld zijn, voldaan zijn. Het is één stroom. Wanneer jouw eigen zielenenergie spontaan en vrij mag uitstromen voel je een diepe vervulling, omdat dát je levensdoel is: het op aarde brengen van jouw unieke trilling en gaven. Daarmee raak je ook de wereld maximaal aan; breng je iets nieuws: een vonk van licht en inspiratie die uniek is voor jou.

Ik vraag je nu na te gaan, in je eigen energieveld te kijken of je donkere vlekken of energieën voelt die daar niet thuishoren. Je hoeft niet precies te weten waarom en van wie ze zijn. Kijk even heel neutraal, zonder enig oordeel. Bijna iedereen draagt energieën van anderen met zich mee. Kijk even heel neutraal waar je dat voelt in jezelf en waar ergens iets zit in je aura: boven of beneden, links of rechts. Vraag het aan je eigen energieveld. Voel van binnenuit welke energie daar huist, welke emotie of stemming daar in zit.

Heel veel heeft te maken met angst om anders te zijn en van daaruit gaan jullie verantwoordelijkheid dragen voor anderen, aan verwachtingen willen voldoen voor je ouders, geliefden, partners. Dáár ontstaat vaak een gat, een lek in je aura. Kijk er nu naar vanuit zachtheid en wordt je bewust van dat deel in jou waarin je jezelf openstelt voor niet-eigen energieën.

Vertel jezelf dan heel simpel: “ik hoef dit niet te doen; dit is niet mijn taak; dit is niet waarvoor ik hier ben”. Kijk of je een beetje beweging kunt brengen in die niet-eigen energieën, of je wat licht kunt uitstralen zonder er vijandig naar toe te zijn, zonder te duwen en te trekken, of het te snel willen verwijderen. Wees je ervan bewust dat deze energie ook correspondeert met angsten in jou: angst om groot te zijn, angst om af te wijken, angst om er niet bij te horen. Dus als je deze energieën gaat opruimen in jouw aura kom je vaak die angsten tegen.

Mag ik wel zo autonoom en krachtig zijn dat ik alleen mijn eigen energie toelaat. Word ik dan niet verstoten? Daar kunnen hele diepe angsten liggen, die alleen geleidelijk aan oplossen. Bewustzijn is de ware sleutel. Zodra je met je bewustzijn hierop licht schijnt gaan dingen veranderen, gaan energieën verschuiven in een tempo dat past bij jou. Word je in het dagelijks leven bewust van angsten die je meedraagt: angst voor andere mensen, angst om jezelf te laten zien. Dat heeft direct te maken met dit thema van niet helemaal je eigen energie toelaten. Word je ervan bewust en op dat moment begint het veranderingsproces al.

Tenslotte vraag ik je even helemaal bewust te worden en in te dalen in je wortelchakra, het energiecentrum in je stuitje onderaan je ruggengraat. Daar ben je het sterkst verbonden met de aarde, de materie, het lichaam en laat daar je zielenlicht helemaal doorstromen. Voel dat het mag! Er kunnen daar hele oude angsten zitten. Laat het geleidelijk aan oplossen; het hoeft niet ineens. Laat eenvoudig wat van je zielenenergie doorstromen in je wortelchakra, zover als het goed voelt.

Weet dat je hulp krijgt van de Aarde. De Aarde voelt een roep om verandering. Ze wil graag je zielsenergie ontvangen; ze staat er open voor. Ze zal je in alles helpen om dat kanaal te openen en je hier thuis te voelen. Voel de kracht van moeder Aarde.

Wees welkom op Aarde. Vertrouw het leven hier. Er is een nieuwe tijd begonnen. Veel vraagt nog om verandering, maar de kiemen zijn gezaaid en zijn aan het opbloeien. Nieuw bewustzijn wordt zichtbaar. Jullie zijn een van de eersten die daar bewust in willen meegaan, die innerlijk willen opengaan en tot bloei willen komen.

Ik reik jullie mijn hand en wil je zeggen dat er enorm veel liefde naar jullie uitstroomt en dat er enorm veel van je gehouden wordt. Zowel door de levende wezens op Aarde als door levende intelligenties aan de andere zijde. Wij zijn bij je.

© Pamela Kribbe


 
Luister naar " DE STEM VAN JE HART" 

Wij denken vaak van onszelf dat we niet goed zijn, maar diep in een ieder van ons is een prachtig goddelijk licht. 

Wij hoeven alleen maar 'ja' te zeggen tegen dat licht om het in de wereld te laten stralen.  
Spreek dat 'ja' uit tegen jezelf. 
Doe het nu: 'JA, ik mag stralen; JA, in mij is een prachtig licht en dat mag ik laten zien aan de wereld.  
Het zal de wereld verlichten.


Stem van mijn hart, ik kan je nu voelen.
Als ik niet weet welke weg ik moet nemen,
Er zijn er zóvéél die ik kan gaan.
Lijkt het of ik op mezelf niet kan bouwen.

 
En weet zelf niet waaraf of waaraan.                                                                       
En dan kom ik bij angst, verdriet en verlangen.
Ik vraag goede raad, die me nog meer verward.
Ik zal het toch echt bij mezelf moeten vinden
En zoek als een gek naar de stem van mijn hart.
 
Stem van mijn hart, laat van je horen.
Stem van mijn hart, kom door mij heen.
Stem van mijn hart, help mij te weten waar ik moet gaan.
Stem van mijn hart, jij komt in de stilte
op klaarlichte dag of in het holst van de nacht.
Jij komt als ik zing of woorden laat stromen
meestal kom jij toch onverwacht.
 
Stem van mijn hart, ik kan je horen.
Stem van mijn hart, jij gaat door me heen.
Stem van mijn hart, ik kan je nu voelen.
Stem van mijn hart, ik weet nu waarheen!
Stem van mijn hart, ik weet nu waar heen!