tarieven :

Ik werk ( momenteel nog) met het principe van "vrije giften". U mag zelf bepalen na de behandeling, wat u het waard vindt.
Dat bedrag vindt ik graag binnen 2 weken na de behandeling terug op mijn bankrekening, zodat je nog even kan navoelen wat het voor jou gedaan heeft. b.v.d.

Betaling graag overmaken op: NL56 RABO 03071 54 688 t.n.v. C. de Wit
met vermelding van je naam en datum behandeling.

BiC CODE: rabo NL 2U ( dit is alleen voor betalingen vanuit het buitenland)  

Mijn consulten komen niet voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking.    

Door hulp van het universum kom jij op mijn pad en ik vertrouw er volledig op dat het universum mij ook helpt
bij het begeleiden van jou.

Ik ben dankbaar voor de overvloed in mijn leven.
Door jezelf in ontwikkeling te brengen, investeer je in jezelf.