tarieven :

€ 18,50 per buisje remedie / essence incl. verzendkosten.

€ 35 per healing

€ 35 energetische huiszuivering op afstand.

€ 35 per healing voor uw dier op afstand.

€ 35 per kaartlegging op afstand.

( Wil je meer dingen tegelijkertijd zoals Healing, kaartlegging, buisje met remedies, huiszuivering, dierenhealing, dan volgt er een korting)

Bedragen zijn inclusief BTW.


Betaling graag overmaken op: NL56 RABO 03071 54 688 t.n.v. C. de Wit
met vermelding van je naam.

BiC CODE: rabo NL 2U ( dit is alleen voor betalingen vanuit het buitenland)  

Mijn consulten komen niet voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking.    

Door hulp van het universum kom jij op mijn pad en ik vertrouw er volledig op dat het universum mij ook helpt
bij het begeleiden van jou.

Ik ben dankbaar voor de overvloed in mijn leven.
Door jezelf in ontwikkeling te brengen, investeer je in jezelf.