WERVELS CORRIGEREN:

Van de week weer een mooie recensie ontvangen van een dankbare cliënt waarbij ik de wervels kon corrigeren en die zoveel voelde veranderen in haar lichaam.

Onderstaand is een artikel waarmee ik in Oktober 2015 in het tijdschrift Spiegelbeeld gestaan heb.
ACTIVATIE MET KLANK:

IK RAAK MET KLANK DE HEILIGE GEOMETRIE IN JOUW DNA AAN EN NEUTRALISEER JE ESSENTIE BLAUWDRUK.

Activatie op afstand met klank maken in de hoofdrol, zodat er vanuit liefde, eenheid en harmonie gewerkt wordt en dit in je lichaam wordt geïntegreerd. Ik ben een neutraliseerder. Ik neutraliseer de negatieve energie in jou systeem / lichaam naar positieve energie en dat kan allerlei klachten verminderen. 

Het doel van de activatie met klank is het omzetten van negatieve energie naar positieve energie in het lichaam en de trilling te verhogen waar herstel nodig is. Je kunt het zien en voelen als een reset.
Tevens werk ik in de sessie met heilige geometrie van de levensbloem.
De levensbloem is een afspiegeling van je ‘Ik ben aanwezigheid’. Je kunt daarmee het DNA letterlijk aanspreken om de oorspronkelijke gezondheid in ere te herstellen. Het ideaalplaatje van de levensbloem werkt als een sjabloon dat de perfecte staat van je bestaan weerspiegelt naar je lichaam.
Door deze blauwdruk te visualiseren kun je een voorstelling maken van de gewenste werkelijkheid, alsof het al gecreëerd is. Als je naar de levensbloem kijkt, zal je lichaam zich op celniveau de goddelijke staat van eenheid herinneren en zal het vanzelf terugkeren naar de originele, gezonde staat van zijn.


Door familiekarma wordt er stress in je DNA geprogrammeerd. Je kunt die genetische overgedragen stress transformeren door de heilige geometrie in de kern van je lichaamscellen te blazen. De levensbloem is de blauwdruk van hoe materie wordt vormgegeven vanuit de bron.
Je kunt deze blauwdruk van creatie gebruiken om de gezonde heilige geometrie DNA structuren via je adem te kopiëren naar al je lichaamscellen.
Je ademt als het ware de levensbloem in.
Met deze spiegeltherapie kun je ook zelf proberen de traumacode uit je DNA te verwijderen.
Dankzij de wet der resonantie weten wij dat alles in het universum met elkaar communiceert via trillingen. Alle voorwerpen en alle levende wezens bezitten een eigen trilling, evenals alle organen en cellen in ons lichaam. Door de trilling in uw organen, cellen en alles wat daarmee samenhangt omhoog te brengen, voelt u zich fijner en zit u beter in uw lichaam.
Het is namelijk zo dat er bij een sessie trilling vrij komt. De klanken werken als een transformator. Ik neutraliseer negatieve energie met een lage trilling om in een hogere positieve frequentie. Ik ben dan ook een neutraliseerder.
Soms is niet duidelijk waar de klachten vandaan komen of waar ze mee te maken hebben en dan is deze nieuwe ontwikkeling die ik heb mogen ontwikkelen een mooie methode die wellicht iets positief kan betekenen voor uw gezondheid.


WAT IK DOE IS:
Ik heb uw gegevens op een vel papier in mijn hand en daarbij zet ik een intentie en geef daarbij enkele tonen / klanken. Daarbij kijk ik naar de levensbloem en spiegel daarmee jou DNA.
Als een laserstraal schiet dat door je lichaam en neutraliseert de negatieve energie om in een positieve vorm. Je ontvangt een reset. 
Zo kom ik stap voor stap verder tot ontwikkeling op mijn zielenpad.
Ik word heel erg blij van de klanken die ik creëer en ook dat ik daarbij anderen kan helpen.


Onlangs was ik bij een klankactivatie en we waren daar met 2 cursisten. We konden veel eigen inbreng doen. Ik heb al een praktijk, maar die wilde ik opnieuw activeren, omdat de vorm geheel vernieuwt is, de andere cursist is startende met een praktijk.
We kregen die avond een klankactivatie met het thema: eigenwaarde en wat breng jij van waarde in de wereld. Daarbij werd mijn nieuwe levensbloem energie schilderij betrokken. 


Ik voel mijn hart open gaan als ik naar het schilderij kijk, voel heel veel resonantie en wordt heel erg blij als ik daar dan ook nog klank bij kan geven.
Het is een toegift aan de sessies die ik doe.
Het voelt als een open hart verbinding met alles en iedereen.


Toen ik na die avond naar huis reed in mijn auto kruiste een witte tankauto mijn pad en ik op de zijkant stond in goud bruine letters de opdruk : neutraliseerder.
Ik dacht: wauw, dat is precies wat ik ben en wat ik doe in deze wereld!
Ik neutraliseer jouw essentie blauwdruk en dat is vrijwel direct voelbaar in jouw lichaam.
Wat een mooie toegift op de klankactivatie: eigenwaarde.
De witte tankauto heeft nog een extra toegevoegde waarde voor mij daar ik vele jaren werkzaam was op een tankstation en dan altijd dacht: ik zou zo graag een eigen tankstation willen hebben, dan ben ik zelfstandig ondernemer en creëer ik rust, ruimte en vrijheid.
Nu, die heb ik intussen, alleen tank ik geen benzine maar positieve energie met klank.
Daarom heeft mijn praktijk ook de naam: “Tank aan jezelf “ gekregen.


Hoe ik hiermee te werk ga is: ik schrijf je gegevens op een briefje en houd dat lichtjes in mijn handen, daarnaast maak ik klanken met een intentie.

Geluid dat gebruikt wordt in verbinding met de Bron en met liefdevolle intenties is een van de krachtigste middelen om te helen.

Disharmonische frequenties van een ziek lichaam kunnen door het principe van resonantie met geluid teruggebracht worden tot een patroon van harmonieuze trillingen. 
Geluid houdt ons wakker en alert. Het is de basis voor taalontwikkeling en communicatie. Het auditieve systeem is verbonden met elke spier in ons lichaam, staat in wisselwerking met de craniale zenuwen die informatie van en naar de hersenen sturen, en het auditieve systeem is van belang bij evenwicht en oriëntatie.

De gehoorzenuw is via de hersenstam verbonden met alle spieren van het lichaam. Spierspanning, evenwicht en flexibiliteit worden dus beïnvloed door geluid. Het oor is verbonden met de nervus vagus, of 10e hersenzenuw, die weer verbonden is met het hart, het maagdarmstelsel, de bronchiën en nog vele andere sturcturen en organen in ons lichaam. Volgens dr. Tomatis leiden bijna alle zenuwen vanuit ons brein naar onze oren. De oogzenuwen en de neuszenuwen zijn beide verbonden met het oor. Ook onze smaak, het kauwen en de gezichtsbewegingen worden door het oor beïnvloed. Het oor is nauw betrokken bij het proces van zien, beweging, onze stem, ademhaling en spijsvertering. 

Al deze organen, structuren en processen zijn dus te beïnvloeden door middel van klank. Geluidstrillingen kunnen het lichaam ook via de huid, ons haar en de botten bereiken. Probeer je nu eens voor te stellen wat het effect van geluid is op onze cellen, onze weefsels en organen. Geluidstrillingen vormen patronen en creëren energievelden van resonantie en beweging. Wij absorberen deze energievelden en dit zorgt voor subtiele maar ingrijpende veranderingen in onze ademhaling, bloeddruk, hartslag, spierspanning, huidtemperatuur en andere interne ritmen.

Geluid kan ons opladen of er juist voor zorgen dat we kunnen ontspannen en loslaten.

ERVARINGEN CLIËNTEN:

- Ongelofelijk bedankt voor de activatie !

- Ik merkte steekjes/prikjes in mijn linker schouder/nek, rechter bovenarm, linker enkel, rechter knieholte, onderrug, darmen en voel mijzelf lichter in het algemeen.

- Ik wilde vragen of je mijn huis ook wilde aanpakken, maar het was eigenlijk wel duidelijk dat je die gelijk meegenomen hebt. Alle onrust verdween, de energie werd plotseling kalmer, zelfs de geluiden van alle systemen gingen ook uit (water, verwarming, koelkast, muziek van de buren)..

- Het gaat goed. Het leek net of ik een beetje gereset was. Ik was een beetje de kluts kwijt. Het was een aparte waarneming. 

- Ja ik voelde gelijk dat er een andere energie in mij zelf is gekomen. Ik ben heel blij met wat je gedaan hebt.


- Mijn dochter van 6 jaar ervaarde een spook op het toilet en durfde niet alleen naar de wc. Na jouw sessie is dat helemaal veranderd. De energie in huis is verfijnd en mijn dochter durft eindelijk weer alleen naar het toilet. Dit voelt heel fijn en geeft rust aan het hele gezin.


- Na jarenlang met een hernia gelopen te hebben, heb ik na de sessie ervaren dat ik veel minder pijn had en een week later kon ik zelfs weer naar een feestje zonder pijn.
Ik had in die tijd ook last van een ontstoken neusholte waardoor ik al 5 weken een dicht oor had. Er zat al wat verbetering in, maar na jouw behandeling was mijn oor na 2 dagen weer open.


- Ik heb niet echt iets gemerkt tijdens je behandeling, maar ik voel me nu heel ontspannen waar ik eerder me onrustig, gehaast voelde.

-  Ik had in die tijd ook last van een ontstoken neusholte waardoor ik al 5 weken een dicht oor had. Er zat al wat verbetering in maar na jouw behandeling was mijn oor na 2 dagen weer open. Ik heb ook last van obstipatie en dat lijkt ook wat te verbeteren.

- ik voelde meteen hele warme handen en veel warmte bij mijn hart, later zakte ik steeds meer in mijn basis en ik voel ook mijn benen en vooral mijn voeten, die zijn tintelend en warm.

- ik voel me veel lichter en voel de energie weer en is het dan mijn huis of in mezelf? Ik denk beide.

- Geweldig. Ik voelde het gelijk toen ik thuis kwam. Met name in de woonkamer. Echt heel fijn. De energie is nu erg verfijnd. 

- Ik zie altijd een masker boven het raampje ( van slaapkamer naar de gang. ) nu is het masker weg ( na schoonmaak huis) 

 


  
WAAROM DE LUISTERVAARDIGHEID VERBETEREN;

Hebben één of meerdere punten betrekking op u of uw kind? 

Onze oren zijn veel meer dan de oorschelpen aan beide zijden van ons hoofd en ze hebben veel meer functies dan alleen horen. Ze zijn een belangrijk onderdeel van ons hele functioneren. Zij integreren en organiseren alle informatie die wij krijgen door geluid en beweging.

Als we het luisteren verbeteren, kunnen we meer uit ons leven halen op het gebied van:

Relaties

Communicatie

Taal

Leren

Muziek

Ritme

Vitaliteit

Levensvreugde

Creativiteit

Persoonlijke groei

ONTWIKKELING:

Stressvolle zwangerschap

Moeilijke geboorte

Adoptie

Vroege scheiding van de moeder

Achterstand in taal / spraak / gedrag

Problemen fijne / grove motoriek

Chronische oorontstekingen


LUISTEREN EN TAAL:

Overgevoelig voor bepaalde geluiden

Vaak verkeerd verstaan of begrijpen van vragen

Vaak iets moeten laten herhalen

Monotone & vlakke stem

Eigen stem niet goed horen / hekel aan eigen stem

Verwarring of omdraaien van letters / woorden

Slechte zinsstructuur

Slecht begrijpend lezen

Slecht hardop lezen

Slechte spelling

Slecht dingen kunnen verwoorden


LEREN;

Snel afgeleid

Moeite met concentratie

Weinig creativiteit

Weinig motivatie

Geen interesse in leren

Moeite met structuur

Moeite met plannen & organiseren


COMMUNICATIE EN PERSOONLIJKE GROEI:

Moe aan het einde van elke dag

Vaak uitstellen van dingen

Tendens om zichzelf als slachtoffer te zien

Denken dat alles mis gaat

Opzien tegen de dagelijkse taken

Lage frustratie-torerantie

Weinig zelfvertrouwen

Verlegenheid

Neiging zichzelf terug te trekken

Vermijden van contacten met anderen

Faalangst

Depressieve gevoelens

Slecht zelfbeeld

Moeite met aangaan en onderhouden van vriendschappen & relaties

Negatieve houding ten opzichte van werk / school

Onvolwassen gedrag

Angst & geirriteerdheid


MUZIEK, RITME EN MOTORIEK:

Niet in staat de wijs te houden

Onhandige, ongecoördineerde bewegingen

Slecht ritmegevoel

Slecht handschrift

Moeite met sport / dansen

Moeite met timing

Slordig handschrift

Niet stil kunnen zitten


VREEMDE TALEN LEREN:

Probleem met het leren van een vreemde taal

Moeite met onthouden van woorden & zinnen

Moeite met uitspreken & verstaan