ZIELSCONTRACTEN ZUIVEREN:

Zielscontracten zuivering sessie

Wanneer wij zielencontracten zijn aangegaan, gebeurt dit meestal op momenten die wij als heel intens ervaren of die voor ons erg belangrijk zijn. Het is vaak een intern gebeuren. Soms worden ze ook uitgesproken, maar wat er intern gebeurt is het belangrijkste. Als het slechts woorden zijn die we uitspreken zet het zich niet vast in ons.                                      


Zielscontracten beperken onze vrijheid. Zij verhinderen ons om in het moment te kiezen wat we willen doen. Als we bijvoorbeeld op zielsniveau beloofd hebben om altijd voor iemand zorg te dragen, kunnen we deze belofte eeuwenlang bij ons dragen, gedurende vele levens. Wanneer we bij elkaar zijn zullen we voor deze mens / dier zorgen, zo niet, dan voelen we ons niet oké of reageert de ander op een bepaalde manier. We kunnen niet in het moment vrij beslissen dat we zorgdragen, vanuit ons hart zorg willen dragen of het niet doen omdat we zelf zorg nodig hebben of omdat de ander geen zorg nodig heeft. Dit houdt onze ontwikkeling tegen en we kunnen hierdoor niet optimaal van onze energie gebruik maken.


Zielscontracten kunnen ons beperken en geen ruimte geven in hoe het contact zou zijn zonder de belofte.


Met zielscontracten bedoelen we beloftes, eed afleggen, zweren en overeenkomsten. Dit kan met iemand anders zijn, in een ritueel of alleen met jezelf. Je kunt jezelf voornemen dat je altijd op iemand zult wachten of dat de ander altijd sterker is dan jij, zodat jij niet eens een poging doet. Heel vaak spelen dit soort dingen zich af op onbewust niveau. Uit dit leven weten we het ons meestal wel te herinneren maar van vorige levens meestal niet.


Zielscontracten worden vaak in ons zelf gemaakt t.o.v. de ander, samen met een ander, in of over bepaalde situaties en/of met betrekking tot taken en opdrachten.


Wanneer ontstaan deze zielscontracten ?


1. Tijdens emotionele gebeurtenissen. Hieronder verstaan we gebeurtenissen zoals : sterven, ernstige of langdurige ziektes, overlevingssituaties, afhankelijkheidsituaties of uit loyaliteit.


2. Verliefdheid


3. Beloftes, zweren, inwijdingen, rituelen e.d.


4. Vervloekingen


5. Opvoeding


6. Tussen 2 levens in


7. Extreme situaties


8. Taken en opdrachten


9. Karmisch


Het kan zijn dat ze op het moment dat je ze voorneemt helemaal oké zijn voor je. Maar ze zijn 'toen' gemaakt. In het hier en nu kan het knap lastig zijn om ze te leven. Vaak zijn we ons er niet eens bewust van dat we ze hebben of dat ze in werking zijn.


In een sessie herstellen we de benauwende of vervuilde zielscontracten en zuiveren ons van alle energieën die daarmee gepaard gaan. We ronden overeenkomsten af, nemen beloftes terug, of herzien de contracten. Daarnaast maken we de energetische lijnen tussen ons en de ander schoon en vullen deze op met harmonieuze energie.


In deze behandeling wordt er gezuiverd, veranderd, terug genomen, herzien en getransformeerd.

ERVARINGEN CLIËNTEN:

-  Ze vraagt zich nu wel af of ze zich ooit zo rustig heeft gevoeld als op dit moment. Ze is nu niet hyper in haar hoofd. Dit voelt anders.
Ik lijk het ook te zien.