FLOWER OF LIFE / LEVENSBLOEM: Voor de verbondenheid van alle leven in het universum.

Heilige Geometrie en het Flower of Life: Levensbloem symbool


Bijna iedereen kent de levensbloem als een krachtig positief symbool dat zorgt voor harmonie en rust.


Beginnend vanuit één cirkel, daarna verder geconstrueerd door steeds weer cirkels te trekken vanuit een punt op de cirkel, ontstaat een geometrisch patroon dat er uit ziet als een gestileerde bloem, de levensbloem of “flower of life” genoemd.


De “Bloem des Levens” geldt als een van de krachtigste natuursymbolen uit de heilige geometrie. Dit is een geometrische symbool taal, die met beelden werkt, in plaats van woorden en daardoor veel directer en doeltreffender informatie kan overbrengen.


De levensbloem is een oeroude metafoor voor de verbondenheid van alle leven in het universum. In veel wereldbeschavingen is deze “Bloem des Levens” bekend.


Het patroon van de Flower of Life bevat de blauwdruk van de gehele schepping en kan worden gevonden in vrijwel alle oude culturen verspreid over onze planeet. Het symbool is gevonden in enkele Hindoe-tempels in India. In Egypte is de Flower of Life (Levensbloem) te zien in de tempel van Abydos. In het Oude Griekenland, in China, Japan en Israe̎l is het symbool te vinden in oude tempels, synagogen en in Mesada. Een van de vormen die van de Flower of Life is afgeleid is de Tree of Life uit de Kabbala. In de loop der tijd zijn veel spirituele betekenissen geassocieerd met het symbool.


Het Flower of Life symbool wordt gezien als de visuele expressie van de eenheid van alle creatie en kan opgevat worden als de fundamentele vorm van tijd en ruimte. Het bevat het patroon van de creatie zoals dat zich heeft ontwikkeld vanuit de 'Grote Leegte'. Door dieper begrip van de Flower of Life kan de eenheid van al wat leeft daadwerkelijk begrepen worden.


De Flower of Life: de levensbloem, vertegenwoordigt de energie van het eenheidsbewustzijn, de volgende staat van bewustzijn waarheen de mensheid zich nu in een hoog tempo ontwikkelt en naar opent; ook wel de nieuwe energie genoemd.


Ze openen het eenheidsbewustzijn en de verbindingen hiervan tussen de fysieke en etherische lagen in ons, zodat we toegang krijgen tot onze persoonlijke universele wijsheid.


Ze heeft een sterk helende invloed. Alleen het ernaar kijken of er in meditatie op afstemmen kan al grote veranderingen te weeg brengen.
Alles is één. Alles is en blijft altijd met elkaar verbonden. Een levensbloem geeft ook een prachtige verbindende energie.