INNERLIJK KIND:

Normaal gesproken is dit een persoonlijke sessie.
Vanwege het Coronavirus bied ik deze oefeningen voorlopig aan als een online programma en betaald u de helft.
Dus in plaats van dat u € 60 betaald voor een persoonlijke sessie, ontvangt u de oefeningen via de mail voor € 30
en kan u er zelf thuis mee aan de slag.
U krijgt 1 oefening en die herhaalt zich enkele keren met meerdere personages, waardoor het innerlijk kind zich gehoord en gezien gaat voelen en u steeds meer in uw kracht komt te staan.

JE WARE IDENTITEIT VINDEN :  

Bij Innerlijk kind therapie wordt er vaak alleen maar gekeken naar het innerlijk kind en probeert men die te helen, maar wat ik steeds meer ontdek en ook bij mezelf op persoonlijke stukken heb gezien, is dat het probleem bij de innerlijke volwassene in jezelf veranderd dient te worden. Het innerlijk kind in jezelf is alleen maar de aanleiding om duidelijk te maken dat je nog steeds vanuit het gekwetste kind reageert op conflicten zoals thuis, op je werk, met je partner of kind. In mijn persoonlijke sessies ga je zelf actief aan de slag en leren om nieuwe keuzes en stappen te gaan zetten vanuit een andere identiteit. We doen dit met oefeningen en schrijven.

Je denkt, handelt en doet vanuit een geheel andere energie dingen voor jezelf waar jezelf versteld van staat. je praat tegen jezelf alsof je moeder/vader bent van jezelf als je zegt; ik weet het niet of ik weet niet meer wat ik nu nog moet doen... aldus het innerlijk kind die zich steeds weer opnieuw in de slachtofferrol wil plaatsen. NEE, de Innerlijke volwassene ziet het anders, en vanuit die persoon ga je de wereld anders bezien.

Je kan het zien alsof je nu pas de lesstof begrijpt. Als je een boek zou lezen die je voorheen ook al gelezen hebt, zal je het nu vanuit een andere waarneming lezen. Een ander bewustzijn opent zich in je.

Bij conflicten bijvoorbeeld met je kind, je partner, je collega, je werkgever, je vriend/vriendin etc., kun je vaak niet anders dan uit je innerlijk kind reageren, als dat beschadigd is geraakt in je jeugd. Bijna alle mensen zo'n beschadigd kind in zichzelf hebben. Je kan nog steeds niet reageren vanuit de volwassene die je nu bent geworden qua leeftijd, maar wordt altijd weer getriggerd vanuit de pijn en het verdriet uit je jeugd, wat je toen is aangedaan of niet goed heeft kunnen of mogen verwerken.

Het is NU tijd geworden om eens vanuit de andere rol ( die van de volwassene) naar dingen zoals conflicten, ruzies, keuzes maken in je leven, wat wil jij nu echt, waar krijg jij vervulling van in het leven? te gaan kijken. En dan vooral daarmee iets te kunnen doen.


WAT IS EEN INNERLIJK KIND?

Het is hét kind wat jij vroeger was ! Geen enkel Innerlijk Kind is hetzelfde.
- Wie was jij in je jeugd tot aan de puberteit?
- Hoe reageerde jij op dingen die je ouders je voorhielden? Was je daar mee eens? of ging je juist in de weerstand? En als je in de weerstand ging... mochten die emoties er dan zijn of niet?  
- het innerlijk kind zegt: ik weet het niet... Wil jij het voor mij oplossen? Ik kan niet voor mezelf zorgen... Ik ben bang... Ik durf niet...
- Was je welkom bij dit gezin? of hadden ze liever een jongen of een meisje gehad toen jij geboren bent?
- Werd je zus / broer voorgetrokken of mocht je veel dingen niet tijdens je jeugd?
- Werd je gehoord en gezien in wie jij was?
- Kreeg jij voldoende liefde? Werd er van je gehouden?
- Waar moest jij je aanpassen?
- Welke denkpatronen van je ouders heb je overgenomen? en ben je gaan denken dat je het zelf was.
- Kreeg je veel klappen te verduren? Letterlijk of figuurlijk?
- Ben je seksueel misbruikt in deze periode van je leven, dan zit daar wellicht nog een groot trauma op en reageer je nog steeds in een volgende relatie vanuit je pijnlijke en zeer gekwetste innerlijk kind.
- Ben je gepest in je leven?

Dit kind wat alles geleerd en ervaren hebt, maar er niet mocht zijn, zoals zij / hij het wilde werd vaak teniet gedaan. Je moest je aan de regels houden, anders... zou er straf volgen? Je karakter is gevormd op basis van tekortkomingen.
- Je bent in jezelf gaan geloven: dat je niets waard bent, dat je niet de moeite waard bent, dat je geen liefde nodig hebt, dat je het allemaal wel zelf kan, dat het allemaal aan jou ligt wat er gebeurt. Je hebt je opgeoffert en je paste je aan.


Als kind kon je niets beginnen tegen de macht die je ouders / verzorgers over je hadden, en nu als volwassen vrouw / man kun je dat wel. Als je er nu niets aan doet, kunnen deze ervaringen jou de rest van je leven afremmen, bang maken of zelfs verder beschadigen en geef je steeds opnieuw de familieverstrikking door aan je kind en zo mogelijk zelfs aan je kleinkind. Die cirkel dient doorbroken te worden! Neem daarom stappen naar vernieuwing! Dat kan met innerlijke reizen en oefeningen die ik aanbied om zelf moeder te worden van je eigen innerlijke kind. Als je weer meer kan leven vanuit de volwassen rol, zal als vanzelf het conflict met de ander ook gaan oplossen, omdat je nu vanuit een volwassen bewustzijn de zaak anders kan zien. Je kan andere stappen en de daarbijbehorende keuzes vanuit een ander licht bezien.

BESCHADIGD / GEKWETST INNERLIJK KIND :
Als kind was je afhankelijk en loyaal aan je ouders. Je houdt van hen en wilt ze geen pijn doen. Jij weet je geen raad als je nare situaties meemaakt en daarmee niet of niet goed bij je ouders terecht kon. De oorzaak is dat je ouders hun pijn op jou projecteren. Het kan een pijn van woede zijn, van afwijzing, van verdriet, van het niet gehoord zijn, niet gezien zijn of andere pijnen die voortkomen uit het gemis van aandacht, waardering en liefde.

Waar was je familie toen je hen nodig had?
Je werd dus ook niet geholpen bij de verwerking van kleine of grote traumatische gebeurtenissen. Om jezelf staande te houden en de nare en overweldigende situatie toch het hoofd te kunnen bieden, heb je jouw emoties en gevoelens weggestopt en heb je een overlevingsstrategie ontwikkeld.


Jouw pijn, verdriet, angst, boosheid, gevoelens van onmacht, teleurstelling en andere negatieve en moeilijke gevoelens (emoties) heb je weggestopt omdat je geen hulp kreeg of gekregen hebt. Hierdoor is jou Innerlijk Kind gekwetst en beschadigt geraakt.
Al deze nare gevoelens en weggestopte stukjes van jezelf zullen zich vroeg of laat gaan uiten. Via een omweg zal je Innerlijk Kind jou gaan wijzen op jouw emoties, omdat je niet geleerd hebt te handelen vanuit de innerlijke volwassene in jezelf. Je bent nog niet de moeder of vader geworden van je innerlijk kind.
WAAR JE LAST VAN KAN HEBBEN bijvoorbeeld:
- Angst voor intimiteit
- Doet wat anderen je voorkauwen / zeggen wat je moet of beter kan doen.
- Te weinig luistert naar je eigen ingevingen
- Je bent erg gevoelig voor manipulatie
- je laat je leven voorschrijven door een ander / de ander zal het wel beter weten
- Verdringen van gedachtes
- Tegen je eigen gevoel ingaan
- Boosheid die moeilijk of niet te plaatsen is
- Minderwaardigheidsgevoelens
- Onzekerheid
- Faalangst
- Geen nee kunnen zeggen
- Altijd klaar staan voor een ander / maar weer aanpassen, zoals je geleerd is
- Jezelf wegcijferen
- Geen vervulling in je leven ervaren
- Perfectionisme
- Moeite hebben met gezag
- Negatieve gedachten hebben over jezelf en anderen
- verslavingen zoals eetverslaving, roken, drank, gamen, je werk, TV etc. = geen vervulling in je leven ervaren.
- Gedragsproblemen al dan niet via je fysieke kinderen
- Ziekten en/of klachten waar geen duidelijke oorzaak voor te vinden is
- Relatieproblemen
- Niet weten wat je precies wil
- Controledwang
- PTSS Post Traumatische Stress Stoornis
- Jezelf niet kunnen uiten
- Wantrouwend zijn
- en zo zijn er nog tal van problemen die jij kan hebben of wat men doorgaans ervaart.


Jouw Innerlijk Kind zal een overlevingsstrategie ontwikkelen om niet meer in die nare, beschadigende situatie terecht te komen bijvoorbeeld: Alles voor de Lieve Vrede te bewaren, Heel hard je best doen, terwijl je het eigenlijk niet kunt of wilt, Geen vragen meer te stellen, het gevecht of de strijd opgeven, terugtrekken in je eigen wereld, gevoelloos worden door veel eten of roken, overmatig drankgebruik, etc.


Als je als kind niet wordt geholpen bij het oplossen van jouw beschadigingen, neem je jouw overlevingsstrategieën mee naar je volwassen leven. Bijvoorbeeld: Perfectionisme, Geen nee kunnen zeggen, Volledig opgaan in je werk (workaholic) Opkomende gevoelens onderdrukken.

Ook al heb je de leeftijd van een volwassenen, wil nog niet zeggen dat je ook echt vanuit een volwassen brein kan handelen, denken en doen. Veelal wordt nog steeds gereageerd vanuit het innerlijk kind die zijn emoties niet kan uiten.

Alles begint met een eerste stap: die van innerlijk kind naar de volwassenen in jou.

DURF JE HET AAN? om UIT je innerlijk kind rol te stappen en nieuwe stappen te zetten vanuit een andere energie, namelijk die van je volwassen deel?

Ik ontmoet je hiervoor graag in een persoonlijke sessie bij mij thuis.  
Ik werk met gesprek, oefeningen, schrijfoefeningen die jou terugbrengen bij je eigen "WARE IK" en vanuit die energie verder kan een nieuw leven tegemoet.