STAMBOOM HELING: ik help bij een "nieuwe verbinding" :

Stamboomheling : Heling van familieverstrengelingen en onbewuste identificaties vanuit een verlangen om een blij, vitaal, heel en compleet mens te zijn.

Gezin van herkomst: Als mens maken we deel uit van een familie, waarin elk van ons zijn eigen plaats heeft. Of we nu in die familie groot worden of niet, of we nu willen of niet, daar liggen onze wortels, daar hebben we onze eerste fundamentele lessen geleerd over het leven, over de liefde, over vertrouwen. Vaak hebben we daar ook geleerd over pijn, gemis, schuld en verraad. Veel problemen in relaties, huwelijk, op ons werk, maar ook lichamelijke ziektes, depressies of herhaaldelijke ongevallen kunnen door een onbewuste verstrengeling met onze familie veroorzaakt worden. Op een diep niveau weten we dat, al hebben we er geen bewuste herinnering aan. Het maakt de blinde vlek zichtbaar.


Door het voorbeeld van de (stam)-boom te nemen. Op de bovenste tak staan je voorouders, daaronder je opa’s en oma’s, dan de tak met je biologische ouders, dan jij met je broers en zussen in volgorde van geboorte en daaronder jouw partner en kinderen, miskramen, abortussen. Jij staat altijd op de kind-tak onder je ouders. Om je innerlijk gevuld te voelen, moet je op jouw plek gaan staan, waarbij je beide ouders hun plek gunt op de tak boven je. Uitsluitend op jouw plek pak je de onzichtbare stroming van de stam-boom op, die zo essentieel is voor jouw welzijn. Stiefouders, adoptieouders en pleegouders staan niet in deze stam-boom. Zij vormen een andere tak. In het systeem van herkomst zitten wetmatigheden waaraan we niet kunnen ontkomen, zoals Je kunt alleen dragen wat van jou is. Als je verantwoordelijkheden overneemt die niet van jou zijn, verzwak je zowel jezelf als de ander.


Stamboomheling wil zeggen: Loslaten wat van de ander is en aankijken wat van jou is:

Bij het aannemen van je ouders ga je loslaten wat niet van jou is en aankijken wat wel van jou is. Loslaten is echter niet de verbinding verbreken, maar juist vanuit een innerlijke verbinding je grenzen stellen. Je mag te allen tijde feedback geven en grenzen stellen vanuit je eigen plek.


Stamboomheling maakt zichtbaar hoe oude bindingen en verstrikkingen jouw doen en laten van nu op diep en onbewust niveau beïnvloeden. Ze helpen je te bevrijden van oude lasten om daarna in vrijheid je eigen pad te kiezen. Ze helpen je daarin ook om oude pijn te helen en geblokkeerde energie weer te laten stromen.


Stamboomheling is het terughalen van het afgesplitste deel. Je bent onbewust geïdentificeerd met een getraumatiseerd familielid. Vaak is dit al een overleden familielid.

Je gaat het afgesplitste deel weer in jezelf integreren. Je voelt je weer compleet en heel.

Hoewel je je er niet bewust van was, ervoer je ergens diep van binnen een leegte. Het gevoel dat er iets ontbrak wat heel eigen is en bij jou hoort. Het stukje dat je van jezelf was kwijtgeraakt heb je weer hervonden.


Deze behandeling maakt duidelijk dat in iedere familie onbewust en heel diep liggend, een wetend veld, het Familiegeweten bestaat. Dit familiegeweten is altijd op zoek naar balans.

Het komt er op neer dat alles wat niet opgelost is en onverwerkt gebleven is in de vorige generaties, opnieuw aan bod komt in de volgende generaties. Een onschuldig kind neemt het op zich om de onopgeloste zaken uit eerdere generaties alsnog zichtbaar te maken. Dat is de reden dat bepaalde patronen zich generatie op generatie herhalen.


Via de energetische reiniging, zuivering en transformatie van het familiegeweten is het mogelijk om dat patroon te doorbreken en los te laten. Als er in vroegere generaties onverwerkte gebeurtenissen waren zoals: gestorven kinderen of ouders, zelfmoorden, geweld, oorlogsverleden, relatieproblemen, uitsluitingen, abortussen, adoptie enz. dan zien we vaak in volgende generaties gelijksoortige problemen opdoemen, tot er verwerking plaats vindt.

Het familiegeweten zoekt er altijd naar dat de natuurlijke stroom van liefde wordt hersteld.

De loyaliteit van ons mensen met ons familiesysteem gaat ver. Een kind doet veel om de hiaten in het systeem op te vangen. Vooral veel hooggevoelige kinderen en volwassenen hebben hier last van. Zij voelen namelijk voor ‘een ander’.


Ieder mens loopt in zijn leven krassen, butsen en builen op. Hoe zwaar het ook klinkt, elk mens is op een bepaalde manier getraumatiseerd. Dat betekent niet dat je geen gezond en gelukkig leven kan leiden. Wel kun je soms het gevoel hebben dat je een stukje van jezelf bent kwijtgeraakt. Het gevoel niet compleet te zijn. Als je dat afgesplitste traumadeel kan terug vinden van jezelf, maar je jezelf weer compleet en ben je helemaal jezelf.


Traumadeel = afgesplitste deel: Wanneer het trauma zich voordoet, wordt je overlevingsdeel geactiveerd. En regelt dat je de situatie in praktische zin kunt overleven. Het overlevingsdeel doet dus wat het nodig vindt om de situatie door te komen. Je overlevingsdeel zorgt ervoor dat dit traumadeel afgesplitst wordt van jezelf. Je bent een stukje van jezelf kwijtgeraakt


Overgenomen emoties: zijn emoties die niet van jou zijn. Je hebt ze overgenomen van de persoon met wie jij je onbewust geïdentificeerd hebt. Deze emoties blijven aanhouden totdat je uit deze onbewuste identificatie is geheeld. Het kan verdriet zijn dat eigenlijk niet bij jou leven past, maar van iemand uit je familie die vanwege de grote pijn niet echt kon rouwen.


Hechting Wanneer een baby geboren wordt, ontstaat er een hechtingsband tussen het kind en zijn moeder (ouders). Wanneer moeder of beide ouders echter zelf getraumatiseerd zijn, neemt het kind via de hechting het trauma van de ouders in zich op. We spreken dan van een onveilige hechting / of onderbroken beweging.

IK GUN JE ALLE GELUK!   EN DE EERSTE STAP DAARVOOR LIGT BIJ JOU! GUN JIJ JEZELF GELUK?


Enkele voorbeelden:

* Identificatie met een vergeten of buitengesloten familielid: Men vertoont vergelijkbaar gedrag en/of gevoelens van de persoon waarmee hij zich identificeert, zelfs wanneer hij dit familielid nooit gekend of ontmoet heeft.

* Verwarring om de eigen plek: Na het overlijden van een kind wordt binnen een gezin een volgend kind geboren. Soms draagt het de naam van het overleden kind. De ziel van dit levende kind is verward omdat het de plek van zijn overleden broertje of zusje moet innemen en vindt geen rust totdat zijn ouders het rouwproces hebben voltooid. Dan kan het pas zijn eigen leven gaan leiden.

* Overgenomen verdriet: Een man voelt een onbestemd verdriet en kan dit niet plaatsen. Tot dat hij te weten komt dat zijn oom, een broer van zijn vader, op jonge leeftijd gestorven is. Zijn vader heeft het verlies van zijn broer nooit verwerkt en de man heeft als zoon het verdriet van zijn vader onbewust overgenomen. Zorgen voor de ouders: Als ouders niet in staat zijn hun last te dragen, kan een kind de verantwoordelijkheid van een ouder op zich nemen. Het kan dan niet vrijuit kind zijn en raakt overbelast en kan ziek worden.

SPAGYRIEK en andere REMEDIES:

Hoe ik tot het werken met de spagyriek ben gekomen: hoe ik geleidt wordt...

Ik was bij een 2 daagse workshop en de begeleider zei tegen een andere cursist dat ze over 2 weken een lezing gaf over spagyriek.

Ik hoorde alleen het woord 'Spagyriek' en vroeg direct; wanneer geef je die lezing, want daar wil ik bij zijn!

Ik had echter nog nooit iets over de spagyriek gehoord, gelezen of gezien én toch wist ik direct; hier wil ik meer van weten, dat gaf ik ook aan.

De energie resoneerde, en daar begint de heling.

Over twee weken zou de lezing plaatsvinden, helaas op een middag dat ik echt niet kon. Het was onmogelijk om vrij te vragen op mijn werk destijds.
Ik legde het naast me neer en niet meer over nagedacht. Echter toen kreeg ik plotseling vrij die dag, daar mijn werkgever aangaf zelf die dag thuis te zijn voor de kinderen én ik wist meteen een mooie invulling voor die middag: de spagyriek lezing!

Er was als het ware, gewoon tijd vrij gemaakt zodat ik er toch bij kon of juist moest zijn.

De energie resoneerde zoveel, dat ik gelijk besloot een account aan te maken bij de spagyriek apotheek, toen ik weer thuis was. Ook de boeken heb ik gelijk aangeschaft, omdat ik wist; hier wil ik mee werken! voor mezelf en anderen. Als ik dienstbaar kan zijn aan mezelf, ben ik dat ook aan een ander.

Een week later deed ik een regressie sessie / reïncarnatietherapie en ook daaruit kwam al snel naar voren, dat ik al vele levens gewerkt heb met kruiden en bloesems. In die vorige levens werd het niet gedoogd of toegestaan dat er alternatieve middelen werden gemaakt van bloesems, dus dat kon ik mooi helen in die sessie. Voor mij was het toen overigens wel helemaal duidelijk waar mijn voorliefde voor remedies, essences, tincturen, bloesemtherapie etc. vandaan kwamen. Als van nature kan ik ermee werken lijkt het wel, zowel energetisch healing mee doen als fysiek innemen.

Zo was ik eens bij een cursus van de Healing Arts, terwijl ik toen er nog niet mee bekend was, en de therapeut zei tegen mij; zoek jij even 4 remedies uit voor deze cursist omdat ik er direct naast zat, en pakte 3 remedies blindelings uit de vele dozen ( flesjes die allemaal hetzelfde eruit zien) die er stonden en zei; er moet er nog 1 bij maar die weet ik zo even niet. De therapeut keek naar wat ik had uitgezocht en ze knikte en zei; nou dat zijn precies de goede, en pakte er zelf de 4e remedie even later zelf bij.

Een andere therapeut zei ooit; het is altijd zo wonderlijk dat jij die stoel kiest... dat is namelijk 'mijn stoel' en iedereen die hier voor een sessie komt gaat als vanzelf op de andere stoel zitten. Ik keek toen even rond in de kamer, waarom ik idd altijd die ene plek koos om te zitten en zag toen een hele stapel Healing Arts dozen / remedies naast de stoel staan. Ah... dat is dus de reden, ik zit graag kort in de buurt van de remedies. Als ik ook remedies zie in een winkel of website dat is vaak het eerste wat mijn aandacht trekt, daar kan ik wat mee!. Tevens ben ik mijn eigen therapeut.

Ook kan ik zelf als ik naar de beschijving kijk of lees, de energetische werking van de spagyriek of remedie al in me op nemen. Dan resoneert en transformeert het vaak al. Daar begint de werking al. Voor een ander is dat soms onbegrijpelijk.

En zo ben ik dus verbonden met de spagyriek en ook met andere remedies.

WAT IS SPAGYRIEK:

Spagyriek is een (alchemistische) plantgeneeskunde en valt onder de natuurlijke geneeswijzen, welke evenals de homeopathie, fytotherapie, aromatherapie (bloesemremedies) en mineralentherapie (celzouten) een unieke plek binnen de natuurgeneeskunde verworven heeft.

Spagyriek werkt met krachten uit de natuur en kan blokkades, onevenwichtigheden, tekorten en andere ziekmakende factoren opheffen en het ziekteproces bij mens en dier transformeren.

Spagyriek is toe te passen bij acute en chronische klachten en bijzonder geschikt voor preventieve doeleinden. Het heeft een transformerende en helende werking op energetisch en spiritueel niveau (lichaam, geest en ziel) en hersteld daar waar dat nodig is de balans.

1. Geest: kennis, bewustzijn en gedachten

2. Ziel: wijsheid, gevoelens, emoties en ervaringen

3. Lichamelijk: manifestatie, fysieke klachten en symptomen

Spagyriek helpt de cliënt zich bewust te worden van het ontstaan van zijn/haar klachten en helpt om naar de oorzaak van deze klachten gaan. Spagyriek brengt deze informatie naar de oppervlakte. De essences en complexen (druppels) kunnen emotionele blokkades, onverwerkte herinneringen en beperkende overtuigingen vanuit ons bewustzijn naar boven halen, zodat we er mee aan de slag kunnen gaan. Binnen de Spagyriek kan ik met behulp van de biotensor een persoonlijk middel (samenstelling van essences en complexen) laten maken, dat volledig is afgestemd op jouw energie. Vaak doe ik dat aan de hand van je geboortedatum die je terug brengt naar je kern.

In de Spagyriek wordt gebruik gemaakt van medicinale planten en kruiden, die vaak al eeuwenlang bekend staan om hun heilzame werking.

Het unieke van spagyriek is dat er persoonlijke samenstellingen kunnen worden gemaakt, zodat het middel volledig kan worden afgestemd op jouw energie. Zo krijg je een specifiek eigen remedie.

De spagyriek essences en complexen zijn een volledig natuurlijk product vanuit planten vervaardigd en is een geneeswijze welke valt onder de natuurlijke geneeswijzen. Spagyriek is alleen op voorschrift van een voorschrijver verkrijgbaar en wordt gemaakt door de spagyriek apotheek. Vanwege de unieke werkingen, de zeer positieve resultaten en de brede inzetbaarheid wint de spagyriek steeds meer terrein onder de natuurgeneeskundig therapeuten.

Spagyriek kan veilig en zonder bezwaren gelijktijdig met andere behandelingen toegepast worden. Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen met geneesmiddelen en contra-indicaties. Wil je een spagyriek mail dan je gegevens naar me toe, zie contact.


SPAGYRIEKS DIE IK ZELF HEB: en daarmee ook energetische healing mee doe:

- CEHV ( bevrijden van gebruiken van voorouders)

- KI - REMOVES - PPCDUFV ( sporen verwijderen die ons verhinderen onze taak uit te voeren)

- PACTER ( levenscontract) Bevrijding van fysieke en energetische verbindingen met het verleden, van beloftes die men niet kon waarmaken; zich losmaken van alle ketens uit het verleden.

- PARADISS ( toegang tot onze heilige codes)

- SOPHIA 1 vanuit wijsheid onze plannen uitvoeren

- RUIM OUDE INFORMATIE OP, NU!

- VVVPOM ( energetische ondersteuning bij autoimmuunziekten - een proces omkeren - identiteitsconflict.

- YOHIMBE - THE FIRST STEP ( aarden en daadkracht) energetisch evenwicht van de wervelkolom.

- LEVENSSTROOM COMPLEX – afstemming op de bron van binnen. Meer aanwezig zijn in je centrum.

- DANK U WEL COMPLEX – het aanboren van onze creatieve kracht door te leven in dankbaarheid

- 74 – 78 – 77 – 104

74: wedergeboorte, bijtanken, vrede, zenuwen: evenwicht en kalmering, tolerantie

78: incarnatie van de ziel, brug, dualiteit, onreinheid en reinheid, motor voor de verdere ontwikkeling, ‘hebben’ vervangen door ,zijn’.

77: kracht en mannelijke potentie, zelfdiscipline, yin en yang in evenwicht, nieuw begin, fusie: met zichzelf en anderen, schulden uit het verleden, materiele, karmische herinnering

104: rust, wijsheid, sereniteit, bedachtzaam, flexibiliteit, tolerantie, ontwikkeling van bewustzijn, begrip, katalysator, energetische werking.

- PLANETEN COMPLEX: Harmoniseren van planetaire invloeden

- ZELFHERINNERING: Verschuiving van aandacht van het MIJ naar het ZELF – proces omkeren

- ONTVANGEN VAN LICHT : licht ontvangen door een proactieve levenshouding

- BEVRIJDING: voor mensen die vastzitten in beperkende patronen, structuren of overtuigingen.

- 35 + 24 + parelcomplex ( van mijzelf) de oester openbreken.

- GULDEN SNEDE: het gebruiken van onze creatiekracht in harmonie met het leven zelf

- SPAGY AES: kracht

- ZON STILTE COMPLEX( LICHT, LIEFDE, LEVENSKRACHT EN INNERLIJKE VREDE)

-- AFFIRMATIE: Bij iedere inademing verwelkom ik de ZON in mijn wezen - Bij iedere uitademing ontvouwt zich de STILTE

- ICM – TSRSP: Deprogrammering van oude angsten die zijn verbonden met gebeurtenissen uit het verleden.

- TOUWLADDER: terug naar je kern – bevroren delen weer vloeibaar maken.

- THUISGROND: eigen thuisgrond verlaten door ziekte, terugbrengen naar daar.

- DR NAIDU COMPLEX 2019: basis loskomen afhankelijkheden

- SEMINARCOMPLEX 2019: sprookje van alladin kristal

- KAARSCOMPLEX: negatief omzetten naar positief

- OPENBARING: in het licht zetten wat naar voren mag komen

- FUCUS PHYLAK 36: opent nieuwe deuren, integratie in de cellen, ontplooiing bevorderen, omzwervingen tot een einde brengen, afvallen.

- NIGELLA SATIVA 106: hoofdpijn, duizeligheid, oren, vermoeidheid, stofwisseling, spijsvertering, luchtwegen, hart

- HYOSCYAMUS NIGER 105: fobieën, onrust, kiespijn, adem, astma, spierkrampen, emoties


PRIJS:

2 tot 5 essences € 55 – 50 ml inclusief verzendkosten

Indien je een samengesteld flesje wilt met de middelen die ik nu zelf heb, dan kost dat € 40 euro voor 30ml. Opsturen is mogelijk.