STAMBOOMHEALING:

Stamboomheling : Heling van familieverstrengelingen en onbewuste identificaties vanuit een verlangen om een blij, vitaal, heel en compleet mens te zijn.

Gezin van herkomst: Als mens maken we deel uit van een familie, waarin elk van ons zijn eigen plaats heeft. Of we nu in die familie groot worden of niet, of we nu willen of niet, daar liggen onze wortels, daar hebben we onze eerste fundamentele lessen geleerd over het leven, over de liefde, over vertrouwen. Vaak hebben we daar ook geleerd over pijn, gemis, schuld en verraad. Veel problemen in relaties, huwelijk, op ons werk, maar ook lichamelijke ziektes, depressies of herhaaldelijke ongevallen kunnen door een onbewuste verstrengeling met onze familie veroorzaakt worden. Op een diep niveau weten we dat, al hebben we er geen bewuste herinnering aan.


Door het voorbeeld van de fontein te nemen die uit meerdere bakken bestaat. Bovenin staan je voorouders, daaronder je opa’s en oma’s, dan de bak met je biologische ouders, dan jij met je broers en zussen in volgorde van geboorte en daaronder jouw kinderen, miskramen, abortussen. Jij staat altijd in de kindsbak onder je ouders. Om je innerlijk gevuld te voelen, moet je op jouw plek gaan staan, waarbij je beide ouders hun plek gunt in de bak boven je. Uitsluitend op jouw plek pak je de onzichtbare stroming van de fontein op, die zo essentieel is voor jouw welzijn. Stiefouders, adoptieouders en pleegouders staan niet in deze fontein. Zij vormen een andere fontein, die vaak voor veel goeds zorgt. In het systeem van herkomst zitten wetmatigheden waaraan we niet kunnen ontkomen, zoals Je kunt alleen dragen wat van jou is. Als je verantwoordelijkheden overneemt die niet van jou zijn, verzwak je zowel jezelf als de ander.


Stamboomhealing wil zeggen: Loslaten wat van de ander is en aankijken wat van jou is:

Bij het aannemen van je ouders ga je loslaten wat niet van jou is en aankijken wat wel van jou is. Loslaten is echter niet de verbinding verbreken, maar juist vanuit een innerlijke verbinding je grenzen stellen. Je mag te allen tijde feedback geven en grenzen stellen vanuit je eigen plek.


Stamboomhealing maakt zichtbaar hoe oude bindingen en verstrikkingen jouw doen en laten van nu op diep en onbewust niveau beïnvloeden. Ze helpen je te bevrijden van oude lasten om daarna in vrijheid je eigen pad te kiezen. Ze helpen je daarin ook om oude pijn te helen en geblokkeerde energie weer te laten stromen.


Stamboomhealing is het terughalen van het afgesplitste deel. Je bent onbewust geïdentificeerd met een getraumatiseerd familielid.

Je gaat het afgesplitste deel weer in jezelf integreren. Je voelt je weer compleet en heel.

Hoewel je je er niet bewust van was, ervoer je ergens diep van binnen een leegte. Het gevoel dat er iets ontbrak wat heel eigen is en bij jou hoort. Het stukje dat je van jezelf was kwijtgeraakt heb je weer hervonden.Deze behandeling maakt duidelijk dat in iedere familie onbewust en heel diep liggend, een wetend veld, het Familiegeweten bestaat. Dit familiegeweten is altijd op zoek naar balans.

Het komt er op neer dat alles wat niet opgelost is en onverwerkt gebleven is in de vorige generaties, opnieuw aan bod komt in de volgende generaties. Een onschuldig kind neemt het op zich om de onopgeloste zaken uit eerdere generaties alsnog zichtbaar te maken. Dat is de reden dat bepaalde patronen zich generatie op generatie herhalen.


Via de energetische reiniging, zuivering en transformatie van het familiegeweten is het mogelijk om dat patroon te doorbreken en los te laten. Als er in vroegere generaties onverwerkte gebeurtenissen waren zoals: gestorven kinderen of ouders, zelfmoorden, geweld, oorlogsverleden, relatieproblemen, uitsluitingen, abortussen, adoptie enz. dan zien we vaak in volgende generaties gelijksoortige problemen opdoemen, tot er verwerking plaats vindt.

Het familiegeweten zoekt er altijd naar dat de natuurlijke stroom van liefde wordt hersteld.

De loyaliteit van ons mensen met ons familiesysteem gaat ver. Een kind doet veel om de hiaten in het systeem op te vangen. Vooral veel hooggevoelige kinderen en volwassenen hebben hier last van. Zij voelen namelijk voor ‘een ander’.Ieder mens loopt in zijn leven krassen, butsen en builen op. Hoe zwaar het ook klinkt, elk mens is op een bepaalde manier getraumatiseerd. Dat betekent niet dat je geen gezond en gelukkig leven kan leiden. Wel kun je soms het gevoel hebben dat je een stukje van jezelf bent kwijtgeraakt. Het gevoel niet compleet te zijn. Als je dat afgesplitste traumadeel kan terug vinden van jezelf, maar je jezelf weer compleet en ben je helemaal jezelf.


Traumadeel = afgesplitste deel: Wanneer het trauma zich voordoet, wordt je overlevingsdeel geactiveerd. En regelt dat je de situatie in praktische zin kunt overleven. Het overlevingsdeel doet dus wat het nodig vindt om de situatie door te komen. Je overlevingsdeel zorgt ervoor dat dit traumadeel afgesplitst wordt van jezelf. Je bent een stukje van jezelf kwijtgeraaktOvergenomen emoties: zijn emoties die niet van jou zijn. Je hebt ze overgenomen van de persoon met wie jij je onbewust geïdentificeerd hebt. Deze emoties blijven aanhouden totdat je uit deze onbewuste identificatie is geheeld. Het kan verdriet zijn dat eigenlijk niet bij jou leven past, maar van iemand uit je familie die vanwege de grote pijn niet echt kon rouwen.


Hechting Wanneer een baby geboren wordt, ontstaat er een hechtingsband tussen het kind en zijn moeder (ouders). Wanneer moeder of beide ouders echter zelf getraumatiseerd zijn, neemt het kind via de hechting het trauma van de ouders in zich op. We spreken dan van een onveilige hechting / of onderbroken beweging.


Enkele voorbeelden:

Identificatie met een vergeten of buitengesloten familielid:

Men vertoont vergelijkbaar gedrag en/of gevoelens van de persoon waarmee hij zich identificeert, zelfs wanneer hij dit familielid nooit gekend of ontmoet heeft.

Verwarring om de eigen plek:

Na het overlijden van een kind wordt binnen een gezin een volgend kind geboren. Soms draagt het de naam van het overleden kind. De ziel van dit levende kind is verward omdat het de plek van zijn overleden broertje of zusje moet innemen en vindt geen rust totdat zijn ouders het rouwproces hebben voltooid. Dan kan het pas zijn eigen leven gaan leiden.

Overgenomen verdriet: Een man voelt een onbestemd verdriet en kan dit niet plaatsen. Tot dat hij te weten komt dat zijn oom, een broer van zijn vader, op jonge leeftijd gestorven is. Zijn vader heeft het verlies van zijn broer nooit verwerkt en de man heeft als zoon het verdriet van zijn vader onbewust overgenomen. Zorgen voor de ouders: Als ouders niet in staat zijn hun last te dragen, kan een kind de verantwoordelijkheid van een ouder op zich nemen. Het kan dan niet vrijuit kind zijn en raakt overbelast en kan ziek worden