tarieven :

Persoonlijke activatie : € 35 per consult.

Spagyriek vanaf € 40. Een persoonlijke remedie die afgestemd wordt op je eigen energie en die je naar je eigen kern laat gaan.

Activatie via het natuurlijk krachtveld: deelname is per maand en daarvoor werk ik via het principe van 'vrije giften'. Je bepaald dus zelf de waarde. Dat bedrag ontvang ik graag uiterlijk de 25e op mijn bankrekening. dat mag ook in termijnen zo nodig.


Betalingen ontvang ik graag voor de behandeling op rekeningnummer: NL56 RABO 03071 54 688 t.n.v. C. de Wit
Over dit bedrag, draag ik zelf nog 21% btw af aan de belastingdienst.

BiC CODE: rabo NL 2U ( dit is alleen voor betalingen vanuit het buitenland)  

Mijn consulten komen niet voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking.  

Door hulp van het universum kom jij op mijn pad en ik vertrouw er volledig op dat het universum mij ook helpt
bij het begeleiden van jou.

Ik ben dankbaar voor de overvloed in mijn leven.
Door jezelf in ontwikkeling te brengen, investeer je in jezelf.

  
Dank U !