GEBOORTETRAUMA - VERLOREN TWEELINGHELFT: en andere trauma's ...

* TRAUMA OPGELOPEN TIJDENS JE GEBOORTEPROCES:

Een trauma oplopen tijdens je geboorteproces. Van fysiek trauma tot aan het werkelijk op aarde komen als ziel. Daar kan de kern liggen van problemen waarmee je vandaag de dag mee te kampen heeft.

Binding met je moeder en het gewenst zijn, dit is niet voor iederen vanzelfsprekend. Als je kern van jouw uitdagingen in het leven bij dit moment zijn ontstaan kunnen we met een sessie en een remedie hiervoor gebruiken om dit trauma te verwerken.

Een niet goed geïncarneerde ziel staat als het ware met de hakken in het zand om zichzelf tegen te houden om maar niet in het lichaam te ankeren om volledig in het leven te gaan staan.

Hierdoor raak je heel veel levensenergie kwijt en loop je doelloos rond. Het is voor jou heel lastig om je hier thuis te voelen en vanuit een veilige basis te leven. je voelt je angstig en je hebt geen vertrouwen dat het allemaal goed komt.

Je kunt zelfs lichamelijke klachten creëren die ervoor zorgen dat je niet mee hoeft te doen met het leven. je krijgt het niet voor elkaar om de basis behoeften voor jezelf neer te zetten.

Door goed geïncarneerd te zijn voel je je veilig in je lichaam en in het leven. Je voelt een basis vertrouwen en je voelt je gedragen en geliefd door moeder aarde. Zij zal voor je zorgen en je krijgt energie om dat waar je naar verlangt te realiseren.

* NATAAL:  

Tijdens het geboorte proces kunnen er op verschillende manieren trauma’s ontstaan. Door deze trauma’s kan iemand in zijn of haar latere leven veel belemmeringen ondervinden. Door dit trauma te onderzoeken en te verwerken kan het leven weer worden omarmt.

Om je een idee te geven, tijdens de geboorte komt een kind in ademsnood. In het verder leven kan je bijvoorbeeld erg bang zijn om te stikken.

* PRENATAAL, in de buik:

Tijdens de zwangerschap kunnen er vele momenten ontstaan dat er een grote schok te verwerken is. Dit kan fysiek zijn, doordat de moeder bijvoorbeeld valt of betrokken is bij een ongeval. Maar ook op emotioneel en energetisch niveau kunnen er situaties ontstaan die belastend kunnen zijn voor het ongeboren kind.

Denk maar aan een net verwekt kind waarvan de moeder een abortus overweegt of erg geschokt is dat zij in verwachting is. (ongewenst kind zijn).

* CONCEPTIE:

Door opgelopen trauma's ( zelfs tijdens de conceptie) kan je werkelijke wezen niet meer in volle wasdom in het lichaam aanwezig zijn waardoor het leven niet optimaal kan worden beleefd. Vaak heeft het te maken met een weerstand dat iemand niet geboren wil worden. Hierdoor kan het tijdens het leven een onbehagelijk en ondefineerbaar gevoel aanwezig zijn. De klachten die je daarvan ervaart zijn vaak onbewust en veroorzaken frustratie omdat je je vinger er maar niet achter kunt leggen. Je kan een weerstand tegen het leven ervaren waardoor je nier goed bent geïncarneerd. Met alle gevolgen van dien.

Emoties en verwachtingen van ouders worden op je geprojecteerd en je voldoet dan al aan hun beeld. Dit houdt je weg van je ware zelf en je leeft naar hun verwachtingspatronen. Je hebt je dan al aangepast.

Ook als je uit een liefdeloze vereniging bent ontstaan kan dit een weerslag hebben op jou.

Een sessie op het stuk m.b.t. conceptie kan je weer houvast geven in het leven.

* VERLOREN TWEELINGHELFT: Lost Twin Trauma:

Verlies van een tweeling broer/zus in de prenatale fase kan als trauma worden meegnomen in het leven. Wat veel mensen zich niet realiseren is, dat er veel zwangerschappen ontstaan met meer bevruchte eicellen. maar al te vaak wordt één van de twee vruchtjes in een heel vroeg stadium van de zwangerschap losgelaten. Op zielsniveau zal de overgebleven vrucht dit als een ernstig gemis ervaren.

Er is in het leven van deze personen een constant gevoel van alleen zijn en latent verlangen naar de andere helft van de tweeling. Vooral bij kinderen die via IVF ter wereld zijn gekomen is dit een bekend probleem. En bij meerlingen is er vaak ook nog een zieltje al vroegtijdig afgehaakt om wat voor reden dan ook. Er zijn veel meer mensen die hier onbewust last van hebben, waarvan de ouders dit nooit geweten hebben.

Uitgelicht van mijn eigen artikel; zie publicaties:
Heel veel mensen hebben zonder dat te weten een verloren tweelinghelft. Als één kind van een tweeling het in de moederschoot niet heeft overleefd. Dit is voor het kind dat het wel haalde nogal eens een grote, onbewuste, emotionele last. Eenzaamheid, onverklaarbare schuldgevoelens, onvervulbaar verlangen naar eenheid, altijd op zoek zijn naar...? zijn enkele kenmerken.

Iedereen weet wel dat tweelingen een speciale band met elkaar hebben. Zij voelen elkaar feilloos aan, willen vaak bij elkaar zijn etc.
Als één van de twee komt te overlijden in dit leven, dan is dat een hechte liefdesband die wordt verbroken. Bewust wordt dit gevoeld en doorleefd. Echter als je een verloren tweelinghelft hebt, dan is dit onbewust, maar is net zo voelbaar als wanneer het in het echte leven gebeurt.

Het onbewuste psychodrama leidt ertoe dat je je draai in het leven niet goed kunt vinden. Je mist iets en je weet niet wat, je bent voortdurend onrustig, ontevreden en op zoek, je kunt niet goed aarden, je bent niet goed geïncarneerd, je kan ook allerlei angsten zoals bindingsangst ontwikkelen, want je hebt het al eens meegemaakt, dat de ander vroegtijdig verdwijnt uit je leven.

Er is in jouw leven een soort van aarzeling, terughouding, twijfel. je staat met één been in het leven, met het andere been sta je nog in de zielenwereld. Je kunt je voelen als een vreemdeling op aarde. Je bent niet happy met hoe het er nu aan toe gaat... Het gaat over je bestaansrecht!
Mag jij wel bestaan...? Doe jij er wel toe...? Mag jij gezien en gehoord worden...? JA, dat is je levensmissie!